Mała kwota, duża sprawa. SN uwzględnił skargę nadzywczajną Zbigniewa Ziobry

Choć mężczyzna w znacznej części spłacił pożyczkę, sąd nakazał spłatę całości należności, bez weryfikacji warunków umowy i faktu spłaty. Skargę nadzwyczajną w sprawie skierował prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Ostatnio Sąd Najwyższy uwzględnił tę skargę – poinformowała PAP prokuratura.

Mała Kwota Duża Sprawa Sn Uwzględnił Skargę Nadzywczajną Zbigniewa Ziobry 3845dc3, NEWSFIN

fot. jacek / / FORUM

Jak wskazywał w swojej skardze Ziobro, sąd orzekający w sprawie tej pożyczki "wbrew przedstawionym dowodom i przepisom prawa zasądził całość roszczenia, które było co najmniej w części bezzasadne i w tym zakresie winno być oddalone".

"Dodatkowo stwierdzono, że pozwany, jako konsument nie miał zapewnionej właściwej ochronny, bowiem sąd zaniechał obligatoryjnej w tym przypadku kontroli postanowień umowy pożyczki stanowiącej źródło dochodzonego roszczenia (…). Naruszały one klauzulę dobrych obyczajów i stanowiły niedozwolone postanowienia umowne, które nie mogły wiązać pozwanego, a tym samym doprowadzić do zasądzenia roszczenia w tej części" – podkreślał Prokurator Generalny.

Sprawa dotyczyła mężczyzny, który w Warszawie w grudniu 2015 r. w firmie zajmującej się działalnością finansową, zawarł umowę pożyczki gotówkowej, zobowiązując się do zwrotu w terminie 20 dni 3 tys. zł kapitału oraz 600 zł prowizji.

"Zgodnie z zapisami umownymi, udzielający pożyczki zastrzegł również dodatkowe opłaty na wypadek opóźnienia w spłacie lub braku płatności za pisemne wezwanie i kolejne monity każdorazowo po 20 zł, a w przypadku piątego wezwania 150 zł. Pożyczkobiorca natomiast mógł wnioskować o przedłużenie terminu spłaty pożyczki, ale by uzyskać na to zgodę musiał przekazać pożyczkodawcy określone w umowie opłaty i tak: za przedłużenie terminu o 7 dni opłata wynosiła 12 proc. kwoty pożyczki, o kolejne 15 dni 16 proc., a o 30 dni 32 proc., przy czym pożyczkodawca zastrzegł, że opłata musiała wpłynąć na jego konto przed upływem terminu spłaty" – zrelacjonowała prokuratura warunki umowy będącej przedmiotem sprawy.

Mała Kwota Duża Sprawa Sn Uwzględnił Skargę Nadzywczajną Zbigniewa Ziobry E6c0134, NEWSFIN

Kalkulator "Bezpiecznego kredytu 2 proc."

Pobierz kalkulator "Bezpiecznego kredytu 2 proc." Chcesz sprawdzić, jaka będzie rata po dopłacie? Zastanawiasz się, na jaką kwotę kredytu będzie Cię stać? Chcesz dowiedzieć się, jak długość okresu spłaty wpłynie na raty? Pobierz kalkulator, który wyliczy szacunkowy harmonogram kredytu z dofinansowaniem – "pełną" ratę i ratę po dopłacie. Pobierz poradnik zostawiając zgody, albo zapłać 20 zł
Masz pytanie? Napisz na [email protected]

KupDarmowy zapisWyślijImięPole wypełnione niepoprawnie!NazwiskoPole wypełnione niepoprawnie!Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza:NIP (bez myślników)Pole wypełnione niepoprawnie!Nazwa firmyPole wypełnione niepoprawnie!Ulica, numer budynku/lokaluPole wypełnione niepoprawnie!Kod pocztowyPodaj kod w formacie xx-xxx!MiastoPole wypełnione niepoprawnie!Wyślij

Z uwagi na początkowy brak spłaty do Sądu Rejonowego w Hrubieszowie trafiło powództwo wobec mężczyzny, w którym zażądano zapłaty ponad 3 tys. 800 zł. "W odpowiedzi na pozew mężczyzna przesłał potwierdzenia dokonania pięciu przelewów na rachunek bankowy pożyczkodawcy na łączną kwotę 3 tys. 115 zł, podnosząc jednocześnie, że powód w przesyłanej do niego korespondencji mailowej wykazywał budzące jego wątpliwości zadłużenie" – wskazała prokuratura.

Mimo to Sąd Rejonowy w Hrubieszowie 27 kwietnia 2021 r. zasądził od mężczyzny w całości żądaną pozwem kwotę, czyli 3 tys. 830 zł wraz z ustawowymi odsetkami oraz ponad 1 tys. zł kosztów procesu. Wobec braku zaskarżenia orzeczenie to stało się prawomocne.

"SN podzielił w pełni zarzuty skargi nadzwyczajnej PG i uchylił zaskarżony wyrok przekazując sprawę do ponownego rozpoznania sądowi w Hrubieszowie. W uzasadnieniu swej decyzji stwierdził, że (…) w niniejszej sprawie doszło do naruszenia zasad i wartości wywodzonych z Konstytucji RP, a także uchybiono przepisom ustawowym, a strona nie może ponosić ujemnych konsekwencji wiążących się z wadliwościami, jakich dopuścił się sąd orzekający, który nie zapewnił pozwanemu odpowiednich gwarancji składających się na prawo do rzetelnego i sprawiedliwego procesu sądowego" – zrelacjonowała Prokuratura Krajowa.

Instytucja skargi nadzwyczajnej została wprowadzona ustawą o SN, która weszła w życie w kwietniu 2018 r. W Sądzie Najwyższym rozpoznawaniem tych skarg zajmuje się Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Dotychczas najwięcej takich skarg – blisko 700 – złożył właśnie Prokurator Generalny. Do PG wpłynęło 14 tys. wniosków o złożenie takich skarg.(PAP)

autor: Marcin Jabłoński

mja/ jann/

Źródło

No votes yet.
Please wait...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *