Inwestycje strategiczne przyspieszą. Andrzej Duda podpisał ustawę o ocenach oddziaływania na środowisko

Procedury środowiskowe będą postępować szybciej m.in. wobec przedsięwzięć uznanych przez rząd za strategiczne. Zwiększy się też liczba inwestycji uznawanych za takie. To m.in. zakłada ustawa o ocenach oddziaływania na środowisko, którą we wtorek podpisał prezydent Andrzej Duda.

Inwestycje Strategiczne Przyspieszą Andrzej Duda Podpisał Ustawę O Ocenach Oddziaływania Na środowisko 968c100, NEWSFIN

Inwestycje strategiczne przyspieszą. Andrzej Duda podpisał ustawę o ocenach oddziaływania na środowisko (PAP, PAP/Art Service)

Podpisana nowela zmienia przepisy ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Zdaniem rządzących zmiany w prawie były konieczne, aby przyspieszyć procesy wydawania decyzji środowiskowych, a tym samym przygotowywania i realizacji inwestycji, takich jak m.in. drogi, czy te związane z obronnością państwa.

Zwiększy się liczba inwestycji uznawanych za strategiczne

Nowelizacja rozszerza też katalog inwestycji strategicznych. Dodane do nich mają być: linie tramwajowe i metro, inwestycje dotyczące lotnisk użytku publicznego, a także inwestycje związane z wydobywaniem kopalin i węglowodorów ze złóż. To samo tyczy się także obiektów szczególnie ważnych dla obronności lub bezpieczeństwa państwa. Zgodnie z nowymi przepisami dla tego typu inwestycji nie będzie wymagana zgodność z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dzień wcześniej z kolei prezydent podpisał nowelizację Prawa geologicznego i górniczego, która wprowadza definicję „złoża strategicznego”. Jak pisaliśmy w money.pl zgodnie z nią właściciel gruntu wskazanego przez resort klimatu nie będzie mógł go zabudować. Wystarczy, że MKiŚ stwierdzi, że na jego ziemi występują takowe złoża.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: PiS chce modernizować bloki. "Te pieniądze rozpływały się"

Nowela podpisana we wtorek przez prezydenta ma na celu także dostosowanie polskiego prawa do unijnej dyrektywy w zakresie m.in. oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko. Zgodnie z nią państwo członkowskie w wyjątkowych okolicznościach może zwolnić daną inwestycję ze stosowania przepisów dyrektywy.

Co to oznacza? Brak konieczności uzyskania decyzji środowiskowej, przeprowadzenie uproszczonej oceny środowiskowej na etapie decyzji inwestycyjnej. Zasady te mają być uregulowane w osobnym rozporządzeniu rządu.

Zmiany pod kątem budowy elektrowni jądrowych

Ustawa zarazem bezterminowo wydłuży obecnie 10-letnie plany zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000. Będą one zarazem podlegać przeglądowi co sześć lat i w razie potrzeby aktualizowane.

Nowelizacja ma też zapewnić przyspieszenie inwestycji przeciwpowodziowych realizowanych przez Wody Polskie.

Dokument wpływa też zasady realizacji inwestycji atomowych. Do głosu dopuszczone zostaną organy opiniujące w procedurze wydawania decyzji zasadniczej dla obiektów jądrowych. Wyższy będzie też maksymalny poziom wydatków na sfinansowanie nowych zadań dla Państwowej Agencji Atomistyki.

Ustawa ma wejść w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w wyjątkiem niektórych przepisów, dla których ustawa przewiduje inny termin ich wejścia w życie.

Źródło

No votes yet.
Please wait...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *