300 plus na wyprawkę szkolną dla dziecka. Jak dostać pieniądze?

W ramach programu Dobry Start od 1 lipca 2023 roku można składać wnioski o 300 zł, które mogą zostać przeznaczone na artykuły szkolne dla dziecka. Komu przysługuje 300 plus na wyprawkę szkolną? Jak złożyć wniosek i kiedy dostaniesz świadczenie?

Zdjęcie

300 Plus Na Wyprawkę Szkolną Dla Dziecka Jak Dostać Pieniądze 3489c9d, NEWSFIN

ZUS od 1 lipca przyjmuje wnioski o 300 plus /Dariusz Gorajski /Agencja FORUM

Reklama

Komu przysługuje 300+ na wyprawkę szkolną?

W ramach programu Dobry Start rodzice otrzymają jednorazowo 300 zł na zakup artykułów szkolnych oraz innego wyposażenia, które są niezbędne do nauki. Świadczenie Dobry Strat przysługuje raz w roku na:

  • dziecko uczące się w szkole do ukończenia przez nie 20. roku życia,
  • dziecko uczące się w szkole do ukończenia przez nie 24. roku życia w przypadku dzieci z niepełnosprawnością.

Świadczenie przysługuje wszystkim rodzinom, niezależnie od osiąganego przez nie dochodu. Co więcej, 300 plus przysługuje na każde dziecko spełniające wymagane warunki.

Kto nie dostanie 300 plus? „Świadczenie nie obejmuje dzieci uczęszczających do żłobków, przedszkoli, zerówek oraz studentów, nawet jeśli mieszczą się w uprawniającym do świadczenia przedziale wiekowym” – mówi Grzegorz Dyjak z centrali ZUS dla strefaedukacji.pl

Jak złożyć wniosek o 300+ dla dziecka?

Wnioski o 300 plus na wyprawkę szkolną można składać już od 1 lipca do 30 listopada 2023 roku. Wniosek można złożyć elektronicznie: przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE ZUS), system bankowości elektronicznej, portal Emp@tia i aplikację mZUS.

Wniosek o 300 plus mogą złożyć rodzice, opiekunowie prawni, rodzice zastępczy lub osoby prowadzące rodzinny dom dziecka, lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej. W sytuacji, gdy rodzice są rozwiedzeni i obowiązuje między nimi opieka naprzemienna, wówczas świadczenie zostanie równo rozdzielone między oboje rodziców.

Osoby, które w latach poprzednich składały wniosek o 300 plus przez mZUS lub PUE ZUS, na podstawie poprzedniego wniosku, mogą złożyć kolejny. W takim przypadku większość danych uzupełni się automatycznie. Do wniosku dodatkowo należy dołączyć oświadczenie o tym, że dziecko uczęszcza do szkoły oraz oświadczenie o niepełnosprawności, w przypadku dzieci z niepełnosprawnością.

Warto pamiętać, że wnioski o świadczenie w ramach programu Dobry start można składać wyłącznie drogą elektroniczną. Wypłata zaś odbywa się bezgotówkowo, na wskazany rachunek bankowy.

Kiedy wypłata 300 plus na wyprawkę szkolną dla dziecka?

Osoby, które złożyły wniosek w lipcu oraz w sierpniu dostaną wypłatę świadczenia nie później niż do dnia 30 września 2023 roku. „Najszybciej dostają pieniądze ci, którzy wypełnili wniosek bezbłędnie i wysłali go do nas tuż po starcie naboru” – mówi Iwona Kowalska-Matis, regionalny rzecznik ZUS na Dolnym Śląsku.

W przypadku osób, które złożyły wniosek we wrześniu, październiku lub listopadzie, wypłata świadczenia nastąpi w ciągu 2 miesięcy.

300 plus na wyprawkę szkolną a podatek dochodowy

Świadczenie 300+ w ramach programu Dobry Strat jest zwolnione z podatku, a co więcej, nie ma obowiązku wliczania go do dochodu w przypadku osób, które starają się o zasiłek. Świadczenie nie może również zostać zajęte przez komornika w ramach egzekucji.

WG

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. 1992-2022. Najlepszy czas Polski: Pro-Environment – polska firma walczy z mikroplastikiem

Źródło

No votes yet.
Please wait...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *