Zmiana warty na stanowiskach IT. Te specjalizacje cieszą się największym zainteresowaniem pracodawców

Ponad 50-procentowy wzrost liczby ofert pracy dla analityków i ponad 30- procentowy spadek w branży gier. Pod względem zapotrzebowania na specjalistów IT w ciągu ostatnich 12 miesięcy w sektorze nowych technologii sporo się zmieniło. Dotyczy to również zarobków.

Zmiana Warty Na Stanowiskach It Te Specjalizacje Cieszą Się Największym Zainteresowaniem Pracodawcoacutew B858abc, NEWSFIN

fot. TippaPatt / / Shutterstock

Mimo kolejnych zawirowań gospodarczych i powtarzających się zapowiedzi kryzysu, sektor IT niezmiennie pozostaje jedną z najbardziej stabilnych branż na rynku pracy. Nie znaczy to jednak, że nic się w nim nie dzieje. Wraz z rozwojem nowych technologii zmienia się również zapotrzebowanie na specjalistów IT. Niektóre stanowiska stają się coraz bardziej popularne, podczas gdy inne tracą na znaczeniu. Eksperci Unity Group zauważyli też nową tendencję, która może wpłynąć na cały
sektor.

– Nasi rekruterzy zaobserwowali zmiany dotyczące korelacji wynagrodzeń, kwalifikacji i zapotrzebowania – mówi Sabina Rowińska, recruitment lead w Unity Group, i podaje przykłady. – Przez wiele lat na szczytach rankingów dotyczących zarobków w branży IT byli programiści Java. Ich stawki konsekwentnie rosły, jednak od jakiegoś czasu wynagrodzenia “javowców” maleją. Z dużymi wzrostami mamy natomiast do czynienia w przypadku DevOps. Zarobki w tym obszarze cały czas idą w górę.

Rynek IT chce ekspertów

Przyczyną może być właśnie ogólna sytuacja na rynku. Inwestycje dotyczące badań i rozwoju nowych systemów zostały ograniczone lub wstrzymane na rzecz działań, które zapewnią udoskonalenie już istniejących produktów i zagwarantują firmom przetrwanie.

– Przy ograniczonych w ostatnim czasie inwestycjach w nowe projekty tym bardziej istotna stała się doskonałość operacyjna i nacisk na efektywność oraz optymalizację wprowadzanych rozwiązań. Umiejętność spojrzenia na aplikację jako całość, rozumianą nie tylko jako kod aplikacji, ale też procesy wytwarzania, budowania, a wreszcie jej wydajność oraz efektywność kosztową infrastruktury – stały
się krytyczne dla organizacji. Także mnogość praktyk oraz narzędzi DevOps wymagających bardzo szerokich kompetencji nie pozwala na realizację tych działań bez wysokiej klasy ekspertów. Wszystko to składa się na bardzo duży popyt na specjalistów DevOps oraz na zmianę ich roli w projektach. Osoby, które wybrały ścieżkę ewolucji od wspomagającej w projekcie roli administratora systemów w
kierunku DevOps często pełnią teraz kluczową rolę tuż obok architekta IT czy systemów – zaznacza Paweł Peryga, head of DevOps w Unity Group.

Podobnego zdania jest Michał Szum, szef działu customer care w Just Join IT, który od kilku lat analizuje dane z rynku pracy IT.

– Zmiana warty następuje nie tylko w poszukiwanych specjalizacjach, co jest wypadkową rozwoju i zastępowania starszych, mniej skalowalnych i trudniejszych w utrzymaniu technologii oraz systemów przez bardziej elastyczne i efektywne. Widzimy także, że rynek pracy jest coraz trudniejszy dla juniorów. W pierwszym półroczu liczba ofert dla początkujących i średnio zaawansowanych programistów spadła łącznie o ponad 30%. Pojawia się za to więcej ofert dla najbardziej doświadczonych, co utwierdza mnie w przekonaniu, że nastąpił powrót do inwestycji w kluczowe zasoby. Zatrudnienie wysokiej klasy specjalisty, który może zaopiekować kompleksowo złożone zagadnienia i obszary, staje się bardziej opłacalne, gdy firmy są zmuszone do zaciskania pasa na nowych projektach – zauważa Michał Szum.

Tę ostatnią obserwację eksperta potwierdza z kolei Sabina Rowińska z Unity Group. – Co kwartał przygotowujemy raporty dotyczące wynagrodzeń zbierając do nich dane z obszaru specjalizacji, na które prowadzimy rekrutacje wewnętrznie. W tym kwartale po raz pierwszy nie ujęliśmy w tym zestawieniu zarobków dla Junior Java Developerów, bo na jednym z najpopularniejszych portali z ofertami było zaledwie kilka ogłoszeń. Jeśli firmy szukają juniorów są to głównie osoby już z jakimś doświadczeniem komercyjnym.

Największe spadki w najpopularniejszych kategoriach

Eksperci Unity Group przeanalizowali dane zebrane przez największy w Polsce branżowy portal pracy Just Join IT. Sprawdzono, co się zmieniło w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

– Pod uwagę wzięliśmy dane Just Join IT z drugiego półrocza 2022 oraz pierwszego półrocza 2023. Oprócz specjalistów Java, dla których liczba ofert spadła o 6,02%, mamy też inne niespodzianki. Aż o 16,66% spadła liczba propozycji dla kategorii JavaScript, co jednak ciekawe, specjaliści znający ten język byli dotychczas tak bardzo poszukiwani, że obecnie mimo spadków i tak otrzymują najwięcej ofert ze wszystkich – tłumaczy Sabina Rowińska.

W zestawieniu spadków i wzrostów liczby ofert pracy w IT zdecydowanie najmocniej w górę wyskoczyły specjalizacje związane z analizą i przetwarzaniem danych. Pomiędzy drugim półroczem ubiegłego roku i pierwszym półroczem obecnego oferty spod znaku Analytics zaliczyły 51,29% wzrostu. Wysoko cenione jest również cyberbezpieczeństwo (40,45% w górę) oraz inne specjalizacji w takich kategoriach, jak Data (+24,53 proc.), DevOps (+24,09 proc.) i ERP (+19,73%).

Największe spadki to zaś języki Ruby (-48,78) i Go (-25,54%), ale również zadania, w których wymagana jest znajomość HTML (-24,22%). Mocno spada także zainteresowanie usługami programistów w branży gier. O ile w czasie pandemii i lockdownu twórcy gier byli intensywnie poszukiwani, tak w analizowanym okresie liczba ofert dla nich spadła o 32,19%. Na mniejsze zainteresowanie mogą też narzekać specjaliści od technologii mobilnych (-15,16%) i języka Scala (-11,76%).

TOP 5 specjalizacji w IT z największymi wzrostami i spadkami liczby ogłoszeń 
Analytics +51,29% Ruby -48,78%
Security +40,45% Game -32,19%
Data +24,53% Go -25,54%
DevOps +24,09% HTML -24,22%
ERP +19,73% JavaScript -16,66%
Dane porównawcze: H1 2023 vs H2 2022. Źródło: Just Join IT

– Rekrutacją w branży IT zajmuję się od ponad 8 lat, ale to, co obserwuję obecnie w przypadku niektórych specjalizacji, jest dla mnie ogromnym zaskoczeniem. W ubiegłym roku w rekrutacji na Java Developera mieliśmy zaledwie 1 dopasowaną do potrzeb aplikację tygodniowo, tak teraz w ciągu tygodnia otrzymałam aż 80 aplikacji od kandydatów, z czego dopasowanych było 90%. Widzimy, że w tej specjalizacji pracy poszukuje znacznie więcej osób niż jeszcze rok, dwa lata temu. Trudniej znaleźć natomiast specjalistów DevOps, gdzie w czerwcu 2022 roku na ofertę pracy odpowiedziało niemal 100 kandydatów. W czerwcu 2023 r., czyli obecnie, były to pojedyncze osoby i tu widzimy z kolei, jak bardzo brakuje kandydatów na takie oferty. A na co liczą sami kandydaci? Z własnego doświadczenia i rozmów ze specjalistami, którzy już podjęli pracę w Unity Group, wiemy, że zależy im im przede wszystkim na stabilnej firmie, rozwojowych projektach i atmosferze zaufania i odpowiedzialności, to dla nich obecnie priorytet – mówi Sabina Rowińska.

Kto podrożał, a kto jest najtańszy?

Potwierdzeniem tezy o zmianie priorytetów na rynku IT są również dane dotyczące zarobków, które analizowało Unity Group.

– O ile w styczniu 2023 r. we wspomnianej już kategorii “analytics” mogliśmy mówić o medianie wynagrodzeń na B2B dla seniorów na poziomie 20 335 zł, tak w czerwcu było to 22 500 zł. Dla kategorii “data” analogicznie była to mediana 25 418 zł, a obecnie już 26 950 zł. Jeśli chodzi o DevOps z mediany na poziomie 25 000 zł mamy 27 000 zł, natomiast w przypadku ERP z 25 500 zł pensje wzrosły do 28 250 zł – omawia Sabina Rowińska.

Bardzo duży spadek wynagrodzeń widać w kategorii HTML, gdzie ze styczniowych 30 000 zł dla seniorów w czerwcu dla osób z takim samym doświadczeniem oferowano już tylko 17 284 zł. Bez specjalnych zaskoczeń i bardzo stabilnie jest natomiast u specjalistów od Pythona, którzy w ciągu ostatniego roku zaliczyli niemal 5,5-procentowy wzrost liczby ofert. Jeśli chodzi o zarobki, to w przypadku seniorów była to i jest mediana na poziomie 25 000 zł, a w przypadku midów 17 000 zł, zaś
juniorów 10 000 zł.

Mediany zarobków oferowanych specjalistom IT w ramach B2B (kwoty netto/miesiąc)

B2B – H2 2022 B2B – H2 2023
junior mid senior junior mid senior
Analytics 8900 zł 15 500 zł 21 000 zł 9000 zł 17 000 zł 21 480 zł
Data 7500 zł 18 500 zł 27 000  zł 10 000 zł 19 318 zł 25 500 zł
DevOps 12 918 zł  20 000 zł 26 000 zł 10 250 zół 20 750 zł 26 880 zł
ERP 8500 zł 15 500 zl 22 428 zł 7500 zł 18 439 zł 27 720 zł
HTML 6000 zł 11 250 zł 17 500 zł 5500 zł 12 400 zł 16 000 zł
Java 9151 zł 19 000 zł 25 170 zł 9450 zł 18 552 zł 26 000 zł
JavaScript 8000 zł 16 500 zł 23 500 zł 8250 zł 16 303 zł 23 500 zł
Python 10 371 zł 17 500 zł 25 000 zł 10 000 zł 17 500 zł 25 000 zł
Scala 8500 zł 21 500 zł 27 750 zł 9500 zł 21 500 zł 27 500 zł
Security 14 500 zł 23 564 zł 27 452 zł 11 550 zł 21 750 zł 26 500 zł
oprac. Unity Group na podstawie danych Just Join IT

Tymczasem zatrudnieni na podstawie umów o pracę:

Mediany zarobków oferowanych specjalistom IT w ramach UoP (kwoty netto/miesiąc)

UoP – H2 2022 UoP – H2 2023
junior mid senior junior mid senior
Analytics 7100 zł 14 600 zł 16 548 zł 7050 zł 12 875 zl 15 500 zł
Data 6750 zł 15 050 zł 19 000 zł 8350 zł 15 700 zł 20 500 zł
DevOps 9000 zł 17 500 zł 21 000 zł 8500 zł 17 250 zł 22 500 zł
ERP 7000 zł 14 000 zł 18 250 zł 8000 zł  14 500 zł 20 500 zł
HTML 5500 zł 9750 zł 15 500 zł 7750 zł 9000 zł 18 000 zł
Java 8250 zł 15 000 zł 20 500 zł 6750 zł 15 000 zł 21 200 zł
JavaScript 6500 zł 13 700 zł 19 500 zł 6950 zł 14 000 zł 20 500 zł
Python 7500 zł 15 450 zł 22 500 zł 8500 zł 15 500 zł 24 000 zł
Scala 18 000 zł 15 500 zł 25 000 zł 9000 zł 12 040 zł 19 650 zł
Security 5250 zł 14 250 zł 28 950 zł 9500 zł 14 250 zł 22 000 zł
oprac. Unity Group na podstawie danych Just Join IT

– Ze względu na trwający boom na AI programiści Pythona mogą spać spokojnie, choć ich pensje paradoksalnie nie rosną. Wynika to z podaży dorównującej popytowi. Od kilku lat język ten jest bardzo modny i określany jako przyszłościowy, dlatego na rynku mamy sporą grupę doświadczonych i kompetentnych specjalistów. AI oraz rozwiązania low code nie są z kolei przychylne dla osób obsługujących HTML. Jest to najłatwiejsza do zastąpienia technologia, nie dziwi więc spadek liczby ogłoszeń i wysokości wynagrodzeń. Zapewne jeszcze przez długi czas będziemy widzieć oferty z kategorii HTML, wszak wciąż zdarzają się ogłoszenia dla programistów tak archaicznych technologii jak Cobol, natomiast z biegiem lat HTML przejdzie do niszy, więc już dziś warto przekwalifikować się na inne technologie webowe, jak popularny JavaScript – tłumaczy Michał Szum.

Jak wynika z analiz Unity Group, w najbliższych latach zapotrzebowanie na specjalistów IT będzie nadal rosło. W szczególności, eksperci spodziewają się wzrostu liczby ofert pracy dla analityków danych, inżynierów oprogramowania i specjalistów bezpieczeństwa IT. Jedną z głównych przyczyn tego trendu jest rozwój technologii sztucznej inteligencji (AI) i uczenia maszynowego (ML). Szczególnie cenni dla pracodawców będą specjaliści, którzy potrafią projektować, wdrażać i utrzymywać systemy AI i ML. Kolejną tendencją, która może wpłynąć na cały sektor IT, jest rozwój chmury obliczeniowej, która jest coraz bardziej popularna, ponieważ pozwala przedsiębiorstwom obniżyć koszty IT i zwiększyć skalowalność swoich systemów.

Jak zwracają uwagę eksperci Unity Group, powołując się na swoje doświadczenia, zmiany, jakie zaszły w sektorze IT w ostatnich latach niosą jeszcze inną, cenna informację. Są bowiem dowodem na to, że firmy inwestując w transformację cyfrową w coraz większym stopniu stawiają na partnerów technologicznych o dużym doświadczeniu i wysokich kompetencjach. Nowe technologie otwierają bowiem nowe rozwiązania na trudne do przewidzenia warunki spowodowane takimi czynnikami makroekonomicznymi jak: recesja, wojna, przerwane łańcuchy dostaw, pandemia, nowe nawyki konsumenckie i inne.

– Działamy na rynku od ponad 25 lat i wiemy, że również specjaliści IT dostosowują się do tych zmian i aktualnego popytu. Dzięki temu, sektor IT pozostaje jedną z najbardziej stabilnych branż na rynku pracy – podsumowuje Sabina Rowińska.

oprac. Unity Group

Źródło

No votes yet.
Please wait...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *