Jak rozwiązać umowę z Orange, T-Mobile, Play, Plus. Sprawdziliśmy procedury

Jesteś abonentem sieci Orange, Plus, Play lub T-Mobile i chcesz wiedzieć, jak rozwiązać umowę przed terminem? Zerwanie umowy z operatorem może być kosztowne, ale nie jest to skomplikowane. Redakcja Bankier.pl zestawiła najważniejsze informacje związane z wypowiedzeniem umowy abonamentowej.

Utarło się przekonanie, że rozwód z operatorem numeru komórkowego jest długi i żmudny. W rzeczywistości sam proces trwa co najwyżej dwa miesiące, ale wciąż za przedwczesne zerwanie umowy klient będzie musiał wypłacić zadośćuczynienie swojemu usługodawcy – im wcześniej będzie się chciał wycofać z tego związku, tym większa będzie tego cena.

fot. / / Bankier.pl

Schemat działania bez względu na operatora jest taki sam. Abonent chcący zrezygnować z opłacanych usług musi w odpowiedni sposób poinformować operatora o zamiarze rozwiązania umowy na usługi telefonii komórkowej. Według polskiego prawa podstawą do uznania takiej dyspozycji przez firmę telekomunikacyjną jest przedłożenie odpowiedniego pisma. Operatorzy Play, Plus oraz T-Mobile nie posiadają gotowych formularzy. W przypadku Orange Polska wzór pisma dostępny jest na stronie internetowej.

Gdzie po najtańszy abonament i telefon na kartę?

Jak Rozwiązać Umowę Z Orange T Mobile Play Plus Sprawdziliśmy Procedury 0a9ff1a, NEWSFIN

Taryfy obejmujące nielimitowane rozmowy i SMS-y za darmo wraz z przyzwoitym pakietem internetu kosztują nawet mniej niż 20 zł. Prym w cenach wiodą jednak nie karty pre-paid, a oferty abonamentowe, choć wciąż klient związuje się w tym wypadku z operatorem na dłużej.

Czytaj dalej >>>>

Wypowiedzenie umowy Orange

Rozwiązanie umowy Orange (tak jak w innych sieciach komórkowych) nie jest możliwe przez Internet. W przypadku tego operatora pytanie, gdzie wysłać wniosek zamieniamy na gdzie znaleźć gotowy formularz? Operator Orange Polska w zakładce Obsługa po przejściu do sekcji Zarządzanie kontem udostępnia wzór wypowiedzenia umowy.

Jak Rozwiązać Umowę Z Orange T Mobile Play Plus Sprawdziliśmy Procedury A071df5, NEWSFIN

Kalkulator "Bezpiecznego kredytu 2 proc."

Pobierz kalkulator "Bezpiecznego kredytu 2 proc." Chcesz sprawdzić, jaka będzie rata po dopłacie? Zastanawiasz się, na jaką kwotę kredytu będzie Cię stać? Chcesz dowiedzieć się, jak długość okresu spłaty wpłynie na raty? Pobierz kalkulator, który wyliczy szacunkowy harmonogram kredytu z dofinansowaniem – "pełną" ratę i ratę po dopłacie. Pobierz poradnik zostawiając zgody, albo zapłać 20 zł
Masz pytanie? Napisz na [email protected]

KupDarmowy zapisWyślijImięPole wypełnione niepoprawnie!NazwiskoPole wypełnione niepoprawnie!Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza:NIP (bez myślników)Pole wypełnione niepoprawnie!Nazwa firmyPole wypełnione niepoprawnie!Ulica, numer budynku/lokaluPole wypełnione niepoprawnie!Kod pocztowyPodaj kod w formacie xx-xxx!MiastoPole wypełnione niepoprawnie!Wyślij

fot. Orange Polska / / Orange Polska

W pierwszej części formularza wymagane jest podanie podstawowych danych osobowych. Wzór pisma jest jednakowy zarówno dla klienta indywidualnego, jak i przedsiębiorcy. 

fot. Orange Polska / / Orange Polska

Druga część pisma, dotyczącego rezygnacji z umowy Orange, ma postać krótkiej ankiety. Należy w niej zaznaczyć odpowiednią usługę, z której klient rezygnuje. W sąsiedniej kolumnie dostępne są do wyboru opcje określające moment, w którym następuje wypowiedzenie umowy. Poniżej dostępne jest pole, w które klient może wpisać powód rezygnacji. Na dolnej części wniosku wymagany jest własnoręczny podpis oraz data. 

Jak rozwiązać umowę z Orange?

Pismo, w którym zgłaszasz rezygnację z świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępne jest na stronie internetowej Orange Polska: 

-> wypowiedzenie umowy Orange wzór pdf

Wypełniony formularz należy przynieść osobiście* do placówki operatora wraz z ważnym dowodem tożsamości. 


* Rezygnację może złożyć tylko właściciel umowy lub osoba pisemnie upoważniona (nie jest wymagane upoważnienie notarialne).

Rozwiązując umowę zwartą na czas określony jeszcze przed jej wygaśnięciem, należy liczyć się z tym, że Orange Polska (jak również każdy inny operator) nałoży na klienta karę wynikającą z niedotrzymania jej warunków. Wysokość kary ustalana jest indywidualnie dla każdej umowy i zmniejsza się proporcjonalnie do okresu korzystania z usług – im bliżej zakończenia umowy, tym mniejszą karę zapłaci klient.

Odstąpienie od umowy z Orange to inny rodzaj procedury niż rezygnacja z niej. Podobnie jak w innych sieciach odstąpienie może nastąpić w terminie 14 dni od zawarcia umowy i nie generuje dodatkowych opłat.

Przeczytaj także

UOKiK: operatorzy niechętnie zwracają klientom nadpłaty

Wypowiedzenie umowy T-Mobile

W przypadku wypowiedzenia przed czasem umowy z T-Mobile sytuacja wygląda nieco inaczej niż w przypadku Orange Polska. Na stronie internetowej operatora nie znajdziemy schematu pisma w rozszerzeniu pdf ani wzoru doc. Dostępne są natomiast niezbędne informacje, które należy zawrzeć we wniosku o rozwiązanie umowy z T-Mobile.

Operator w regulaminie zastrzega, że za rozwiązanie umowy przed terminem klient będzie musiał ponieść ustaloną karę. Obowiązuje go także okres wypowiedzenia trwający pełny okres rozliczeniowy, za który trzeba zapłacić zgodnie z warunkami oferty. Wyjątek dotyczy jedynie ostatniego miesiąca umowy – jeśli rozwiązanie nastąpi w czasie ostatniego okresu rozliczeniowego umowy, abonent zapłaci rachunek miesięczny pomniejszony o kwotę odpowiadającej liczbie dni, w których nie będzie już korzystał z usługi.

Jak rozwiązać umowę z T-Mobile?

Pismo, w którym zgłaszasz rezygnację z usług, zostaw w salonie T-Mobile, prześlij skan lub zdjęcie na adres mailowy [email protected] lub prześlij pocztą na adres:

T-Mobile Polska S.A.

Marynarska 12

02-674 Warszawa

Najważniejsze dane, które powinieneś zawrzeć w piśmie:

– numer telefonu,

– imię, nazwisko oraz adres zameldowania,

– hasło lub kod PUK,

– własnoręczny podpis.

Przy rozwiązywaniu umowy w związku z przeniesieniem numeru do innego operatora warto pamiętać, że okres wypowiedzenia w tym przypadku nie występuje. Klienta nadal może obowiązywać jednak kara za zerwanie umowy.

Wypowiedzenie umowy Play

Podobny mechanizm funkcjonuje również w sieci Play. Inaczej wygląda natomiast kwestia kary. Według  regulaminu świadczenia usług abonamentowych operatora P4. W przypadku umowy zawartej na czas określony, która wiązała się z przyznaniem abonentowi ulgi, operator zapewnił sobie prawo żądania kary umownej. Jej wartość nie może przekraczać wartości przydzielonej i wskazanej w umowie ulgi. Wartość kary, podobnie jak w poprzednich przypadkach, jest pomniejszana o odpowiadającą kwotę za okres od dnia zawarcia umowy do czasu jej rozwiązania.

Jak rozwiązać umowę z Play?

Pismo, w którym zgłaszasz rezygnację, możesz wygenerować w salonie Play lub napisać je samemu i przesłać na adres mailowy [email protected] lub pocztą na adres:

P4 Sp. z o.o. 
Skrytka pocztowa 41

02-671 Warszawa

Najważniejsze dane, które powinieneś zawrzeć w piśmie:

– numer telefonu lub numer umowy, której dotyczy oświadczenie o rozwiązaniu,

– imię, nazwisko oraz adres zameldowania,

– hasło abonenckie lub PESEL w celu weryfikacji,

– własnoręczny podpis.

Napisz też, kiedy umowa ma się skończyć:

– z końcem okresu zastrzeżonego,

– z 30-dniowym okresem wypowiedzenia.

Jeśli chcesz zachować numer w ofercie na kartę, napisz o tym w wypowiedzeniu.

Rozwiązując umowę przed terminem w Play, trzeba również liczyć się z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia liczonego od pierwszego dnia okresu rozliczeniowego następującego po okresie rozliczeniowym, w którym złożono oświadczenie o rozwiązaniu umowy.

Wypowiedzenie umowy Plus

30-dniowy okres wypowiedzenia z zachowaniem pełnego okresu rozliczeniowego obowiązuje także w sieci Plus. W tym przypadku nie zastosowano żadnych odstępstw od normy – rozwiązanie umowy następuje wskutek złożenia odpowiedniego oświadczenia na piśmie. Klient Plusa, podobnie jak u pozostałych operatorów z tzw. wielkiej czwórki, będzie musiał odpowiedzieć za niedotrzymanie warunków umowy i zapłaci karę za przedwczesne jej zerwanie.

Jak rozwiązać umowę z Plus?

Pismo, w którym zgłaszasz rezygnację, możesz złożyć w salonie Plusa lub wysłać listem poleconym na adres:

Polkomtel Sp. z o.o.

Dział Obsługi Klienta

ul. Konstruktorska 4

02-673 Warszawa

z dopiskiem; rezygnacja z usługi

Najważniejsze dane, które powinieneś zawrzeć w piśmie:

– numer telefonu, którego dotyczy oświadczenie o rozwiązaniu,

– imię, nazwisko oraz adres zameldowania,

– własnoręczny czytelny podpis.

Tutaj także wysokość kary zależy od kwoty ustalonej w umowie i zmniejsza się wraz z jej trwaniem. Im później zerwie się umowę, tym kara będzie niższa.

Zerwanie umowy bez kary

Klienci mają również możliwość rozwiązania umowy abonamentowej zawartej na czas określony bez płacenia kary, jeśli nie dotrzymają jej warunków. Są to jednak rzadkie przypadki, które wynikają z zapisów ustawy Prawo telekomunikacyjne. Według prawa każda zmiana w regulaminie oferty lub cennika w czasie trwania umowy umożliwia abonentowi rozwiązanie umowy z winą po stronie operatora – ponieważ to on zmienił warunki i nie wywiązał się z podpisanej umowy.

Nie oznacza to jednak, że każda zmiana uprawnia klienta do bezkarnego wypowiedzenia umowy. Jeśli zmiany w zapisach wynikają z wejścia w życie nowych regulacji prawa lub regulatora rynku komunikacyjnego, abonent nie może tego postrzegać jako łamanie postanowień jego umowy z operatorem.

Przeczytaj także

Producent luksusowych telefonów bankrutuje

Jak napisać wypowiedzenie umowy?

Istotną kwestią jest także treść oświadczenia o rozwiązaniu umowy, które należy dostarczyć operatorowi. Gotowych formularzy na próżno szukać na stronach internetowych telekomów – klient może znaleźć co najwyżej komunikat o tym, jakie są kluczowe elementy wymagane przez usługodawcę w takim piśmie. Wyjątkiem jest operator Orange Polska, który udostępnia wzór pisma na stronie. 

Szczegóły oraz adresy dla poszczególnych operatorów przedstawiono już w tabelach powyżej. Z kolei treść oświadczenia nie jest sztywna i wystarczy sporządzić ją w formie 1-2 zdań, zawierając informację o rozwiązaniu umowy. Najbezpieczniej będzie podać zarówno jej numer, jak i numer telefonu, którego dotyczy. W lewym górnym rogu konieczne jest podanie swoich danych osobowych i kontaktowych, które pomogą zweryfikować klienta (operatorzy mogą wymagać podania w tym miejscu haseł i kodów zapisanych w umowie). Forma pisemna zobowiązuje także klienta do własnoręcznego podpisu złożonego na piśmie.

Mateusz Gawin

Źródło

No votes yet.
Please wait...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *