Meldunek tymczasowy. Jak to załatwić?

Meldunek Tymczasowy Jak To Załatwić 82bacc4, NEWSFIN

Fot. katemangostar – www.freepik.com

W Polsce obowiązek zameldowania dotyczy każdego. Tak Polaka na co dzień mieszkającego w kraju, jak i tego wracającego po latach z zagranicy. Ze względu na długość przebywania w jednym miejscu wyróżnia się dwa rodzaje meldunku: tymczasowy i stały.

Meldunek Tymczasowy Jak To Załatwić 74aa8c6, NEWSFIN

Gdańsk, Wrzeszcz, pomorskie

Mieszkanie Gdańsk Wrzeszcz, ul. Partyzantów

3 900

Meldunek Tymczasowy Jak To Załatwić 2775a6e, NEWSFIN

Kraków, Rżąka, małopolskie

Do wynajęcia nowe mieszkanie 47.6m2 ul Rydygiera 18 Kraków

2 800

Na jak długo przyznawany jest meldunek tymczasowy? Po jakim czasie powinieneś zgłosić chęć zameldowania na określony czas i gdzie złożysz wniosek? Jakie kary przewiduje prawo za brak meldunku?

CZYTAJ TAKŻE | Umowa rezerwacyjna najmu mieszkania

Czym jest meldunek tymczasowy

Pobyt czasowy ma miejsce, gdy zamierzasz przebywać pod wybranym adresem dłużej niż 3 miesiące. Jednocześnie nie chcesz zmieniać swojego stałego miejsca zameldowania.

Jak to wygląda w praktyce? Załóżmy, że dostajesz propozycję w pracy, aby na rok przenieść się do oddziału firmy w Warszawie, a na co dzień mieszkasz w Szczecinie. Niezależnie od tego, czy wynajmujesz mieszkanie w stolicy, czy wprowadzasz się do rodziny, powinieneś złożyć wniosek o meldunek tymczasowy.

Jednocześnie pamiętaj, że możesz mieć tylko jedno miejsce zameldowania stałego i jedno miejsce pobytu tymczasowego (art. 27 ust. 2 ustawy o ewidencji ludzkości).

Ile trwa meldunek tymczasowy

Meldunek tymczasowy trwa co najmniej 3 miesiące i nie ma górnej granicy, która określałaby przez jaki maksymalny okres możesz przebywać w danym miejscu. Ważne jest jedynie, abyś nie planował tam pobytu stałego.

Ile więc może trwać meldunek tymczasowy? Zarówno wymagane minimum, czyli 3 miesiące, jak i 5 lat czy dłużej.

Czy meldunek tymczasowy sam wygasa i czy można go przedłużyć

Składając zaświadczenie o pobycie czasowym, określasz dokładny termin, do którego chcesz przebywać w danym miejscu. Wraz z nadejściem wskazanej daty Twój meldunek tymczasowy wygasa sam.

Co jeśli musisz mieszkać w danym miejscu przez jeszcze jakiś czas? Możesz zdecydować się na przedłużenie zameldowania tymczasowego. Jednak miej na uwadze, że minimalny okres, o jaki możesz wydłużyć pobyt czasowy, wynosi 3 miesiące.

Natomiast gdy planujesz wyprowadzić się z miejsca zameldowania tymczasowego przed upływem deklarowanego terminu, musisz się z niego wymeldować. Zrobisz to zarówno przez internet, jak i w urzędzie miasta lub gminy, w którym składałeś zaświadczenie.

Gdzie zgłosić meldunek tymczasowy

Zmieniasz miejsce swojego pobytu na dłużej niż 3 miesiące? Masz 30 dni na zgłoszenie tego faktu przez internet lub osobiście w urzędzie miasta lub urzędzie gminy (art. 27 ust. 1 w.w. ustawy). Okres ten liczy się od dnia, kiedy przybyłeś do miejsca, w którym będziesz tymczasowo mieszkać.

Jeśli więc przyjedziesz 1 kwietnia np. do Warszawy na czasowy pobyt, do końca miesiąca powinieneś dostarczyć do urzędu odpowiednie dokumenty lub złożyć zaświadczenie przez internet.

Twój meldunek tymczasowy może zgłosić w urzędzie pełnomocnik. Potrzebuje on do tego Twoje pisemne upoważnienie i swój dokument tożsamości.

Formularz, który składasz internetowo lub w urzędzie, powinien zawierać:

  • Twój podpis (własnoręczny lub kwalifikowany),
  • Twoje imię (imiona) i nazwisko,
  • datę i miejsce urodzenia osoby meldującej się,
  • oznaczenie organu wydającego zaświadczenie,
  • Twój adres zameldowania na pobyt czasowy,
  • datę upływu deklarowanego terminu pobytu czasowego.

Jakie dokumenty są wymagane przy zgłaszaniu meldunku tymczasowego

Wśród dokumentów wymaganych od Polaków do meldunku czasowego składanego w urzędzie znajdują się:

  • formularz zgłoszenia pobytu czasowego,
  • Twój tytuł prawny do nieruchomości lub jego właściciela (np. umowa najmu, odpis z księgi wieczystej orzeczenie sądowe),
  • dowód tożsamości (dowód osobisty lub paszport).

Do wniosku elektronicznego będziesz potrzebować:

  • Twojego tytułu prawny do nieruchomości (np. umowa najmu, odpis z księgi wieczystej orzeczenie sądowe – mogą mieć formę skanów lub dokumentów elektronicznych) lub oświadczenia właściciela lub innego podmiotu, którzy mają tytuł prawny do mieszkania, potwierdzające twój pobyt w lokalu.

Czy płaci się za meldunek tymczasowy

Za samo zameldowanie się w danym miejscu nic nie płacisz. To, co Cię kosztuje, to wydanie przez urząd zaświadczenia o czasowym meldunku. Za pierwsze i każde kolejne (jeśli będziesz potrzebować więcej niż jedną kopię dokumentu) zapłacisz 17 zł.

Ile czeka się na zameldowanie

Jak długo czeka się na decyzję o akceptacji lub odrzuceniu wniosku i pobyt czasowy? Kiedy Twoja sytuacja jest prosta, tzn. właściciel mieszkania nie zgłasza sprzeciwu, żebyś zameldował się pod adresem jego nieruchomości, i dostarczyłeś wszystkie dokumenty, zostaniesz zameldowany od razu po dostarczeniu formularza.

Może być również tak, że gdy składałeś wniosek elektroniczny ze skanami dokumentów, urzędnik poprosi Cię o dostarczenie oryginałów. Dopiero po ich weryfikacji otrzymasz decyzję o meldunku.

Co więcej, jeżeli nie dołączysz tytułu prawnego do nieruchomości lub oświadczenia właściciela i jego tytułu prawnego do mieszkania (bądź ich skanów), urząd przeprowadzi postępowanie administracyjne. Po nim otrzymasz decyzję administracyjną o pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu formularza.

Z postępowaniem administracyjne wiąże się późniejsze otrzymanie decyzji – możesz oczekiwać jej w przeciągu miesiąca lub dwóch miesięcy (przy skomplikowanych sytuacjach).

Meldujesz się na pobyt czasowy i potrzebujesz o tym zaświadczenia o zameldowaniu? Poproś o nie urzędnika. Tylko dokument o meldunku stałym jest wydawany automatycznie.

Obowiązek meldowania a konsekwencje niezgłoszenia meldunku

Od 2013 roku nie ma już w Kodeksie wykroczeń przepisów, które opisywały sankcje za brak zameldowania. Obecnie nie ma kar za niedopełnienie tego obowiązku.

Meldunek czasowy w najmowanym mieszkaniu a zgoda właściciela

Czy potrzebujesz zgody właściciela najmowanego mieszkania, żeby zgłosić pobyt czasowy pod adresem nieruchomości? Nie.

Jednak jeśli jest on temu przeciwny i nie podpisze odpowiedniego dokumentu, gmina przeprowadzi postępowanie administracyjne. W zależności od jej decyzji otrzymasz Twoje zgłoszenie o meldunek tymczasowy zostanie zaakceptowane lub odrzucone. Lepiej więc dogadać się z wynajmującym.

Źródło

No votes yet.
Please wait...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *