Becikowe, 500 plus i inne świadczenia na dziecko w 2023. Jak je dostać?

Gdy rodzi nam się dziecko, jesteśmy upoważnieni do otrzymania kilku świadczeń. Część z nich może być wypłacana do osiągnięcia przez dziecko dorosłości, inne są jednorazowym wsparciem. Komu przysługują świadczenia pieniężne na dziecko? Jakie warunki trzeba spełnić?

Zdjęcie

Becikowe 500 Plus I Inne świadczenia Na Dziecko W 2023 Jak Je Dostać F8ae623, NEWSFIN

Becikowe, 500 plus i inne świadczenia na dziecko w 2023 /123RF/PICSEL

Reklama

Świadczenia rodzicielskie mają zadanie wesprzeć rodziców w trudnym finansowo zadaniu, jakim jest zapewnienie dzieciom codziennego komfortu. Część świadczeń jest przeznaczona dla wszystkich, niezależnie od poziomu dochodu, a niektóre wypłacane są wyłącznie rodzinom o niższych zarobkach.

Becikowe w 2023 roku. Kto i gdzie może złożyć wniosek?

Becikowe jest świadczeniem, które wypłacane jest jednorazowo po narodzinach dziecka. Przeznaczone jest zarówno dla rodziców, jak i prawnych opiekunów.

Wniosek o becikowe składa się w urzędzie miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Czas na to wynosi 12 miesięcy od momentu narodzin malucha.

Wypłata becikowego zależna jest od dochodów: aby uzyskać to świadczenie, należy zadeklarować dochód na członka rodziny nieprzekraczający 1922 zł netto.

To jednak nie wszystko. Składając wniosek o becikowe trzeba również udokumentować, że matka była pod opieką specjalisty co najmniej od 10 tygodnia ciąży. W tym celu wystarczy kserokopia karty ciąży, w której widoczne są daty wizyt u ginekologa położnika.

500 plus w 2023 roku

Jest to jedyne świadczenie, które wypłacane jest co miesiąc niezależnie od dochodów rodziców. Mogą z niego skorzystać wszyscy rodzice albo opiekunowie prawni dzieci, które nie ukończyły 18. roku życia.

Świadczenie wypłacane jest przez ZUS. Wniosek o jego wypłatę należy złożyć co roku przez portal Emp@tia, PUE ZUS lub bankowość elektroniczną.

Kosiniakowe w 2023 roku. Co to za świadczenie i komu przysługuje?

„Kosiniakowe” to świadczenie, które wypłacane jest rodzicom, którym nie przysługuje zasiłek macierzyński. Są to zatem osoby bezrobotne, studenci, a także wszyscy zatrudnieni na podstawie umów cywilnoprawnych, czyli tzw. śmieciówek.

Wniosek można złożyć w urzędzie miasta, albo za pomocą platformy Emp@tia online.

Świadczenie wypłacane jest regularnie co miesiąc i wynosi 1000 złotych. Czas trwania wypłaty świadczenia uzależniony jest od liczby potomków. W przypadku narodzin jednego dziecka, „kosiniakowe” jest wypłacane przez 52 tygodnie. Gdy urodzą się bliźnięta – 65 tygodni. Dla trójki dzieci jest to 67 tygodni.

Zasiłek rodzinny w 2023. Co warto wiedzieć?

Zasiłek rodzinny przysługuje wyłącznie rodzinom w trudnej sytuacji materialnej. Aby otrzymać to świadczenie, dochód na jednego członka rodziny nie może przekraczać 674 złotych. Jeśli w rodzinie są dzieci z niepełnosprawnością, próg dochodowy wzrasta do 764 złotych.

Świadczenie wypłacane jest regularnie co miesiąc, a jego wysokość jest zależna od wieku dziecka. Dla dzieci do 5. roku życia wynosi 94 złote. Dla dzieci w przedziale wiekowym 5-18 lat – 124 złote, a dla 18-24-latków wynosi 135 złotych.

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy: jak otrzymać 12 tysięcy na dziecko?

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy nie jest świadczeniem zależnym od dochodu rodziny. W sumie wynosi 12 tysięcy złotych i przysługuje na drugie i kolejne dzieci. Rodzice mogą zadecydować, czy chcą otrzymywać świadczenie w transzach po 500 złotych przez 24 miesiące, czy po 1000 złotych przez 12 miesięcy.

Świadczenie przysługuje rodzicom i opiekunom prawnym dzieci między 12. a 35. miesiącem życia dziecka. Z wnioskiem warto się spieszyć: jeśli się go złoży po terminie, gdy dziecko ukończyło 13. miesiąc, kapitał jest pomniejszony o 500 złotych za każdy kolejny miesiąc.

Wniosek składa się przez platformę PUE ZUS, portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną.

Dobry Start, czyli wyprawka szkolna

Dobry Start, czyli tzw. wyprawka szkolna, to świadczenie wypłacane raz w roku w kwocie 300 zł rodzicom lub opiekunom dzieci uczęszczających do szkoły. Jest to świadczenie niezależne od dochodu rodziny i jest wypłacane do 20. roku życia dziecka; w przypadku młodzieży niepełnosprawnej do – 24 roku. 

Wnioski o Dobry Start należy składać online przez Emp@tię lub platformę ZUS nie później niż do 1 lipca roku kalendarzowego, w którym dziecko rozpoczyna naukę.

KO

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. 1992-2022. Najlepszy czas Polski: Pro-Environment – polska firma walczy z mikroplastikiem

Źródło

No votes yet.
Please wait...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *