UKNF informuje o ryzyku związanym z kryptowalutami

Uknf Informuje O Ryzyku Związanym Z Kryptowalutami Dd09ab8, NEWSFIN

Uknf Informuje O Ryzyku Związanym Z Kryptowalutami F391683, NEWSFIN

W Polsce, jak i na całym świecie, rynek kryptowalutowy jest przedmiotem coraz większego zainteresowania i inwestycji. Jednakże, w odróżnieniu od klasycznych aktywów finansowych, kryptowaluty nie podlegają tradycyjnym regulacjom rynkowym.

W obliczu tego problemu, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) przywołuje informację o konieczności wprowadzenia odpowiednich przepisów regulujących rynek kryptoaktywów.

Rzecznik prasowy UKNF, Jacek Barszczewski, informuje również o ryzykach wynikających z inwestowania w cyfrowe aktywa, przestrzegając przed potencjalnymi niebezpieczeństwami.

Regulacje w Unii Europejskiej coraz bliżej

W dniu 9 czerwca 2023 roku, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) opublikował ważną publikację dotyczącą sytuacji regulacyjnej na rynku kryptoaktywów. Unijne Rozporządzenie w sprawie rynku kryptoaktywów, zwane w skrócie MiCA, dotyczy próby uregulowania tego dynamicznego sektora gospodarki. Wraz z wejściem w życie MiCA, otwiera się całkowicie nowy rozdział w regulacjach dotyczących kryptoaktywów w Unii Europejskiej.

Rozporządzenie MiCA, które wejdzie w życie 30 grudnia 2024 roku, ma na celu uregulowanie emisji, obrotu i pośrednictwa w obrocie kryptoaktywami na terytorium Unii Europejskiej. Jest to istotny krok, ponieważ dotychczasowy stan regulacyjny na rynku kryptoaktywów pozostawiał wiele luk. Co więcej, nie zapewniał wystarczającej ochrony inwestorów.

Uknf Informuje O Ryzyku Związanym Z Kryptowalutami 69aefad, NEWSFIN

Plan wprowadzenia regulacji / Źródło: www.knf.gov.pl

Jednym z kluczowych punktów, które MiCA wprowadza, jest koncepcja dostawców usług w zakresie kryptoaktywów, czyli Crypto-Asset Service Providers (CASPs). Rozporządzenie to narzuca nowe wymogi i obowiązki na te podmioty, co ma na celu zwiększenie przejrzystości i bezpieczeństwa w sektorze kryptoaktywów. Na ten jednak moment podmioty takie jak KNF nie są w stanie skutecznie uchronić entuzjastów cyfrowych aktywów, jak możemy przeczytać w dzisiejszej publikacji.

Obecnie, emisja, obrót lub pośrednictwo w obrocie kryptoaktywami w UE są nieregulowane.
CASPs nie są związani zasadami świadczenia usług, wymogami prawnoorganizacyjnymi lub
ostrożnościowymi, z wyjątkiem obowiązku przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu
terroryzmu. Na rynku kryptoaktywów nie ma więc rozwiązań prawnych regulujących szeroko
rozumiany obrót czy ochronę inwestorów, a KNF nie licencjonuje ani nie nadzoruje tego rynku.
Tym samym w przypadku nieprawidłowości inwestorzy (klienci pośredników) nie mogą liczyć
na działania KNF.”

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego przestrzega przed ryzykiem

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) w swojej najnowszej publikacji przedstawił również aktualne ostrzeżenia dotyczące ryzyka związanego z inwestowaniem w kryptoaktywa. Obserwując dynamiczny rozwój rynku kryptowalut, KNF identyfikuje szereg charakterystycznych zagrożeń, które inwestorzy powinni mieć na uwadze:

1. Wysoka Zmienność Wartości Kryptowaluty charakteryzują się ekstremalnymi wahnięciami cen, które mogą być bardzo trudne do przewidzenia. To zjawisko może prowadzić do szybkich i znaczących strat dla inwestorów.

2. Spekulacyjny Charakter Brak sprawdzonych metod wyceny kryptoaktywów sprawia, że inwestowanie w nie jest wysoce spekulatywne. Tym samym, potencjalne zyski są równie wysokie jak i ryzyko strat.

3. Brak Jednoznacznej Wartości Ekonomicznej Kryptoaktywa nie posiadają jednoznacznej i powszechnie akceptowanej wartości ekonomicznej. Ich wycena jest subiektywna i może znacząco się różnić w zależności od interpretacji rynku.

4. Ryzyko Operacyjne Związane z wczesną fazą rozwoju oraz skomplikowaną technologią, kryptoaktywa niosą ze sobą ryzyko utraty dostępu do własnych środków. Wprowadzenie nowych technologii niesie ze sobą także ryzyko błędów i incydentów operacyjnych.

5. Ryzyko Niepowodzenia Przedsięwzięć Biznesowych Inwestowanie w kryptoaktywa może finansować projekty o wysokim stopniu ryzyka, szczególnie w sektorze nowych technologii i blockchain. W przypadku niepowodzenia takich przedsięwzięć, inwestorzy mogą ponieść znaczące straty finansowe.

6. Ryzyko Nadużyć i Oszustw Brak regulacji oznacza, że rynek kryptoaktywów pozostaje podatny na nadużycia i oszustwa. Inwestorzy są narażeni na utratę swoich inwestycji, a brak nadzoru utrudnia dochodzenie roszczeń.

Zaangażowanie osób powszechnie znanych może wprowadzić niebezpieczne zjawisko zaufania do informacji, które nie zostały rzetelnie zweryfikowane. W związku z tym, inwestowanie w kryptowaluty wymaga szczególnej ostrożności oraz solidnej analizy ryzyka.

Zbudowane przez Ari10. Możliwość płatności BLIKZbudowane przez Ari10. Możliwość płatności BLIK

Źródło

No votes yet.
Please wait...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *