Jak założyć własną firmę? To trzeba wiedzieć o podatkach i składce zdrowotnej

Choć samo założenie jednoosobowej działalności gospodarczej w Polsce nie jest skomplikowane, to przed rozpoczęciem prowadzenia własnej firmy trzeba podjąć wiele istotnych decyzji. Co trzeba wiedzieć przed założeniem firmy i jak złożyć wniosek o wpis do CEIDG? Zdjęcie

Jak Zalozyc Wlasna Firme To Trzeba Wiedziec O Podatkach I Skladce Zdrowotnej E46f98c, NEWSFIN

Jak założyć jednoosobową działalność gospodarczą? /123RF/PICSEL

Reklama

Kto może założyć firmę w Polsce? Wymogi i warunki

Jednoosobową działalność gospodarczą w Polsce mogą założyć osoby pełnoletnie, które mają pełną zdolność do czynności cywilnoprawnych. Żeby założyć firmę w Polsce, nie trzeba być jednak obywatelem kraju. Firmę w Polsce mogą również założyć:

●obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej i państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego (na takich samych zasadach jak obywatele polscy),

●obywatele państw spoza Unii Europejskiej lub spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (na takich samych zasadach jak obywatele polscy, jeśli mają tytuł pobytowy, który ich do tego uprawnia, np. zezwolenie na pobyt stały, na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub zezwolenie na pobyt czasowy otrzymane w związku ze studiami wyższymi.

Jak założyć firmę krok po kroku? Złóż wniosek do CEIDG

Jednoosobową działalność gospodarczą można założyć osobiście w urzędzie miasta lub gminy, listem poleconym poświadczonym notarialnie lub elektronicznie. Oczywiście najszybszym sposobem założenia firmy jest zrobienie tego przez internet, przy czym wówczas potrzebny będzie Profil Zaufany lub podpis kwalifikowany.

Aby założyć firmę przed internet, należy wejść na stronę biznes.gov.pl, znaleźć odpowiednią zakładkę i rozpocząć rejestrację firmy na specjalnym elektronicznym formularzu CEIDG-1. Aby założyć firmę, trzeba wcześniej zorientować się, jakie dokumenty i informacje będą nam potrzebne, by móc zrobić to nie tylko sprawnie, ale i prawidłowo.

Co jest potrzebne do założenia jednoosobowej działalności gospodarczej?

Założenie firmy wiąże się z podjęciem wielu ważnych decyzji. Do najważniejszych kwestii, nad którymi trzeba się zastanowić, możemy zaliczyć:

●      wybór nazwy firmy,

●      wybór kodu PKD,

●      wybór adresu prowadzenia działalności,

●      wybór biura księgowego,

●      wybór formy opodatkowania,

●      konieczność lub potrzeba rejestracji do rejestru VAT,

●      konieczność posiadania koncesji lub zezwoleń.

Do wypełnienia danych w formularzu CEIDG z kolei będziesz potrzebować:

●      rodzaj, serię i numer dowodu osobistego,

●      numer PESEL,

●      numer NIP, jeżeli go posiadasz,

●      numer rachunku firmowego,

●      wybraną formę opodatkowania,

●      kod PKD,

●      informacji na temat tego, kto będzie prowadził księgowość w twojej firmie,

●      nazwy działalności gospodarczej,

●      daty rozpoczęcia działalności,

●      adresu związanego z zakładaną działalnością gospodarcza.

Jak wybrać nazwę firmy?

Podczas rejestracji działalności w CEIDG należy wskazać nazwę firmy, pod jaką będzie ona funkcjonować. Prawo wymaga, by nazwa działalności zawierała imię i nazwisko jej właściciela, ale nie ma konieczności wymyślania dodatkowej nazwy. Wiele jednoosobowych firm funkcjonuje wyłącznie pod imieniem i nazwiskiem właścicieli.

Jak wybrać kod PKD działalności?

Kody PKD to pięcioznakowe kody w Polskiej Klasyfikacji Działalności, które grupują różne typy działalności gospodarczej. Każdy przedsiębiorca ma obowiązek podać co najmniej jeden kod główny związany z działalnością, którą prowadzi oraz dowolną liczbę kodów dodatkowych. Co więcej, niektóre kody dodatkowo wiążą się z koniecznością np. rejestracją do VAT-u lub posiadania kasy fiskalnej.

Zezwolenia i koncesje do prowadzenia firmy

W przypadku niektórych działalności gospodarczych konieczne może okazać się posiadanie koncesji, zezwolenia lub wpisu do rejestru działalności regulowanej. Wniosek o uzyskanie takich pozwoleń wykonuje się dopiero po zarejestrowaniu działalności w CEIDG, niemniej jednak jeszcze przed założeniem firmy, warto dowiedzieć się, jak wygląda cała procedura i czego będziemy potrzebować, by ją przeprowadzić.

Jaką formę opodatkowania wybrać przy zakładaniu firmy?

Osoba, która zakłada jednoosobową działalność gospodarczą ma do wyboru trzy firmy opodatkowania:

1. Skala podatkowa:

○      podatek liczony jest od dochodu na podstawie dwóch progów podatkowych: 12 proc. podatku, gdy dochód nie przekracza 120 tys. zł rocznie oraz 32 proc. podatku dla dochodu powyżej 120 tys. zł. Przedsiębiorca, który wybierze skalę podatkową, ma dodatkowo prawo do kwoty wolnej od podatku w wysokości 30 tys. zł,

○      składka zdrowotna na skali podatkowej wynosi 9 proc. od dochodu, ale nie mniej niż 9 proc. wynagrodzenia minimalnego.

○      przedsiębiorca, który wybierze skalę podatkową i spełni określone wymogi, może dodatkowo skorzystać z różnych ulg podatkowych.

2. Podatek liniowy:

○      podatek liczony jest od dochodu i niezależnie od jego wysokości, zawsze wynosi 19 proc.,

○      składka zdrowotna wynosi 4,9 proc. od dochodu, ale nie mniej niż 9 proc. wynagrodzenia minimalnego,

○      podatek liniowy nie przewiduje ulgi na dzieci ani wspólnego rozliczenia z małżonkiem 

3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych:

○      podatek liczony jest od kwoty uzyskanego przychodu, a stawki ryczałtu wynoszą od 2 do 17 proc., w zależności od prowadzonej działalności,

○      składka zdrowotna występuje w 3 progach i zależna jest od przychodu: do 60 tys. zł wynosi 376,16 zł, od 60 do 300 tys. zł 626,93 zł, a powyżej 300 tys. zł składka zdrowotna wyniesie 1128,48 zł.

Ostateczny wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej powinien zależeć od rodzaju firmy i ponoszonych kosztów, dlatego najlepiej w tej kwestii skonsultować się z doświadczonym księgowym.

Ulgi przy zakładaniu jednoosobowej działalności gospodarczej

Przedsiębiorcy, którzy spełnią określone warunki, przy zakładaniu firmy, mogą skorzystać z tzw. Ulgi na Start, która przez 6 miesięcy zwalania z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne. Ulga ta przysługuje osobom, które:

●      podejmują działalność po raz pierwszy lub po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia ostatniego zawieszenia, lub zamknięcia firmy,

●      nie wykonują pracy na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed rozpoczęciem firmy w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy, lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzących w zakres wykonywanej firmy.

Przedsiębiorca, który spełni te warunki, może również skorzystać z tzw. Małego ZUS-u, czyli opłacania preferencyjnych składek na ubezpieczenie społeczne w niższej kwocie przez okres 24 miesięcy od dnia założenia firmy.

Osoby, które chcą skorzystać z Ulg przy zakładaniu firmy, muszą złożyć do ZUS-u deklarację ZUS DRA.

Rejestracja do VAT-u – czy jest konieczna?

Zgodnie z przepisami każdy przedsiębiorca musi zarejestrować się do VAT-u, chyba że:

●      jego sprzedaż nie przekracza 200 tys. zł rocznie,

●      dokonuje sprzedaży towarów i usług zwolnionych z podatku VAT.

Jeżeli dany przedsiębiorca chce zostać płatnikiem VAT lub zgodnie z przepisami, ma taki obowiązek, wówczas musi on złożyć formularz VAT-R do urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce prowadzenia firmy. Formularz ten musi zostać złożony przed dniem, w którym zostanie wykonana pierwsza czynność podlegająca podatkowi VAT.

WG

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. 1992-2022. Najlepszy czas Polski: Polska trzecia w Europie. To flagowa gałąź naszej gospodarki

Źródło

No votes yet.
Please wait...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *