Sztuczna inteligencja budzi strach o miejsca pracy. To już problem firm

Sztuczna Inteligencja Budzi Strach O Miejsca Pracy To Już Problem Firm 76763a5, NEWSFIN

AI negatywnie wpływa na psychikę pracowników – ostrzegają badacze. Ale czy jest się czego bać?

Wraz z dynamicznym rozwojem technologii wspieranych przez zaawansowane algorytmy rośnie wśród ludzi strach o miejsca pracy. Eksperci zwracają uwagę, że to problem, gdyż podobne obiekcje występują nawet w przedsiębiorstwach, które na co dzień zajmują się nowymi technologiami. – Na dziś zarządzanie obawami pracowników sektora przed AI, jest – moim zdaniem – jednym z najistotniejszych aspektów – zaznacza Mateusz Cygan, prezes i product designer w Memory Squared.

Jak tłumaczy, zawody od lat ewoluują i trzeba mieć świadomość zmian. – Kluczowe jest zrozumienie i wykorzystanie potencjału, czyli tego, jak sztuczna inteligencja może nam pomóc w realizacji naszych codziennych zawodowych obowiązków. Tymczasem coraz częściej mówi się, że sztuczna inteligencja zabierze nam pracę – dodaje. I przytacza wyniki międzynarodowego raportu firmy Ipsos „Global Views on A.I. 2023”.

Badanie, które objęło mieszkańców 31 państw, w tym m.in. Polski, wskazuje, iż 59 proc. respondentów z naszego kraju spodziewa się, że w najbliższej przyszłości AI spowoduje poważne zmiany w ich życiu. Ponad połowa (52 proc.) jest natomiast zdania, że rozwój zaawansowanych algorytmów zmieni sposób wykonywania ich obecnej pracy. Tylko 30 proc. polskich respondentów liczy, że ten wpływ będzie pozytywny, a technologia AI ułatwi nam pracę.

Jakie zawody przetrwają?

Jakie branże w Polsce uznaje się zatem za odporne w dobie postępującego rozwoju tej technologii? Odpowiedź na to pytanie daje najnowszy raport ADP „People at Work 2023: A Global Workforce View”, gdzie niemal co drugi ankietowany wskazuje na branżę IT. Innymi bezpiecznymi – zdaniem polskich pracowników – profesjami są te z kategorii profesjonalnych usług (30 proc.) oraz finansów i nieruchomości (25 proc.). Za zawody najmniej odporne na wyzwania przyszłości uznają zaś te związane z sektorem publicznym i hotelarstwem (po 9 proc.).

– Ostatnie niepewne lata spotęgowały w polskich pracownikach strach o ich przyszłość i finanse. Żyjemy w specyficznych czasach, które skumulowały nasze obawy dotyczące m.in. dalszych podwyżek cen, bezpieczeństwa, z drugiej natomiast utracenia posad wskutek rozwoju sztucznej inteligencji. Trzeba jednak pamiętać, że o ile faktem jest, że technologie wykorzystujące AI rozwiną się, to ich prawdziwa wartość zyska na znaczeniu dopiero w połączeniu z czynnikiem ludzkim, gdy staną się narzędziem w rękach specjalistów – komentuje Anna Barbachowska, dyrektorka w ADP Polska.

Jak zauważa, rosnące obawy dotyczące rozwoju AI i pozbawienia nas pracy wpływają negatywnie na psychikę i emocje wielu pracowników, co przekłada się m.in. na mniejsze zaangażowanie i efektywność pracy. – Przed specjalistami HR staje więc nowe wyzwanie, by obniżyć poziom obaw wśród kadr – argumentuje ekspertka.

Kluczem łączenie biznesu z nauką

Zmierzenie się z tymi barierami dla AI, ale też przyspieszenie rozwoju tej technologii, za cel obrała sobie grupa rodzimych firm skupionych w związku SoDA (organizacja polskiego przemysłu IT, zrzeszająca ponad 200 podmiotów, zatrudniających ponad 55 tys. pracowników). Pod koniec zeszłego miesiąca postanowiły one połączyć siły właśnie w celu rozwoju AI i stworzyły SoDA AI Research Group (SAI). Celem tej grupy ma być wymiana wiedzy i doświadczeń, ale też zagraniczna ekspansja. – To oddolna inicjatywa firm członkowskich. SAI tworzy stale zwiększające się grono ekspertów w obszarze AI, liczące obecnie ponad 100 członków z blisko 30 firm – tłumaczy Marcelina Chojnacka, public advocacy coordinator w SoDA.

Jak zaznacza, przedsiębiorcy i inżynierowie liczą na realizację wspólnych projektów i wypracowanie rozwiązań, które zapewnią w Polsce odpowiednie warunki dla rozwoju zastosowań sztucznej inteligencji, zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym. Wskazuje przy tym, że planowane są wspólne działania na poziomie rządowym czy promocja polskich kompetencji AI na świecie. Wśród kluczowych działań jest też rozwijanie współpracy na styku nauki i biznesu. W tym przypadku ważną rolę do odegrania ma IDEAS NCBR, ośrodek badawczo-rozwojowy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

– Wspieramy rozwój sztucznej inteligencji w Polsce poprzez tworzenie platformy łączącej środowiska akademickie i biznesowe. Naszym celem jest zbudowanie ośrodka naukowego prowadzącego badania na najwyższym światowym poziomie – podkreśla Piotr Sankowski, prezes IDEAS NCBR. – Chcemy wspierać prowadzenie w Polsce innowacyjnych projektów R&D i umożliwić kształcenie nowego pokolenia naukowców skupionych na praktycznym zastosowaniu opracowywanych algorytmów. Prowadzimy zarówno badania podstawowe, jak i stosowane – kontynuuje.

Instytucja ta za kluczowy cel stawia sobie komercjalizację odkryć i wynalazków. – To pozwoli wykorzystać je w różnych sektorach gospodarki i administracji, a także stać się realną częścią cyfrowej transformacji – przekonuje Piotr Sankowski.

Źródło

No votes yet.
Please wait...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *