Programy „Czyste Powietrze” i „Ciepłe Mieszkanie”. Wymiana okien może być całkowicie darmowa

Osoby, które chcą wymienić okna w domu jednorodzinnym lub bloku, nie muszą ponosić wszystkich kosztów z własnej kieszeni. W ramach programów Czyste Powietrze i Ciepłe Mieszkanie osoby, które spełnią określone warunki, mogą liczyć nawet na całkowity zwrot kosztów za wymianę okien. Jak uzyskać dofinansowanie do wymiany okien w 2023 roku?

Zdjęcie

Programy Czyste Powietrze I Ciepłe Mieszkanie Wymiana Okien Może Być Całkowicie Darmowa 4097948, NEWSFIN

Jak i gdzie złożyć wniosek o dofinansowanie do wymiany okien? /123rf.com /123RF/PICSEL

Reklama

Dofinansowanie do wymiany okien w 2023 – Czyste Powietrze i Ciepłe Mieszkanie

Osoby, które chcą wymienić okna, mogą skorzystać z trzech opcji dofinansowania:

 1. Czyste Powietrze,
 2. Ciepłe Mieszkanie,
 3. Ulga termomodernizacyjna.

Program Czyste Powietrze ma na celu poprawę jakości powietrza i zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła oraz efektywności energetycznej budynków. W ramach tego programu oprócz dofinansowania na wymianę źródła ciepła, można dodatkowo starać się o inną formę termomodernizacji, mianowicie dofinansowanie na wymianę okien, drzwi lub bramy garażowej. 

Program Ciepłe Mieszkanie z kolei bywa określany jako uzupełnienie programu Czyste Powietrze. Jego celem również jest podniesienie efektywności energetycznej mieszkań oraz poprawa jakości powietrza poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. W ramach tego programu można dokonać wymiany źródła ciepła oraz uzyskać dofinansowanie do wymiany okien i drzwi. 

Ulga termomodernizacyjna działa natomiast w nieco inny sposób. Dotyczy ona prac remontowych, których celem jest poprawa parametrów izolacyjnych budynku jednorodzinnego. Jest to ulga podatkowa, którą można uwzględnić w rocznym rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych. W 2023 roku w ramach ulgi można odliczyć od dochodu lub przychodu do 53 000 zł rocznie.

Kto może skorzystać z wymiany okien w ramach programu Czyste Powietrze?

Program Czyste Powietrze skierowany jest do osób fizycznych, które są właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego, lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu dysponującego osobną księgą wieczystą. W ramach programu Czyste Powietrze możliwe są trzy poziomy finansowania:

 1. Podstawowy poziom dofinansowania – przeznaczony dla osób o dochodzie rocznym nieprzekraczającym 135 000 zł,
 2. Podwyższony poziom dofinansowania – przeznaczony dla osób, gdzie dochód na osobę w gospodarstwie wieloosobowym wynosi nie więcej niż 1894 zł lub nie więcej niż 2651 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym. W przypadku działalności gospodarczej, z tytułu prowadzenia własnej firmy, roczny przychód za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczne dochód, nie może przekraczać 40-krotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie do wymiany okien,
 3. Najwyższy poziom dofinansowania – przeznaczony dla osób, gdzie przeciętny miesięczny dochód na jedną osobę w gospodarstwie wieloosobowym nie przekracza 1090 zł lub 1526 zł w gospodarstwie jednoosobowym, lub dana osoba ma ustalone prawo do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego. Wówczas zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie. 

W ramach poziomu podwyższonego i najwyższego możliwe jest uzyskanie prefinansowania, czyli wypłata dotacji jeszcze przed rozpoczęciem wymiany okien.

Kto może uzyskać dofinansowanie na wymianę okien w ramach programu Ciepłe Mieszkanie?

Program Ciepłe Mieszkanie przeznaczony jest dla osób fizycznych, posiadających tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. 

W uproszczeniu program Ciepłe Mieszkanie przeznaczony jest dla mieszkańców bloków. W jego ramach również można skorzystać z trzech poziomów dofinansowania:

 1. Podstawowy poziom dofinansowania – przeznaczony dla osób, których dochód roczny nie przekracza 120 000 zł,
 2. Podwyższony poziom dofinansowania – przeznaczony dla osób, gdzie dochód na osobę w gospodarstwie wieloosobowym wynosi nie więcej niż 1673 zł lub nie więcej niż 2342 zł w gospodarstwie jednoosobowym,
 3. Najwyższy poziom dofinansowania – przeznaczony dla osób, gdzie dochód na osobę w gospodarstwie wieloosobowym wynosi nie więcej niż 900 zł lub nie więcej niż 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Parametry okien w bloku i domu jednorodzinnym w ramach dofinansowania

Aby uzyskać dofinansowanie w ramach programów Czyste Powietrze i Ciepłe Mieszkanie, konieczne jest spełnienie dodatkowych warunków dotyczących termomodernizacji:

 •       przenikalność ciepła dla okien i drzwi balkonowych nie może być większa niż  0,9 W/(m²·K),
 •       przenikalność ciepła dla drzwi zewnętrznych nie może być większa niż drzwi wejściowych 1,3 W/(m²·K),
 •       przenikalność ciepła dla okien dachowych (połaciowych) nie może być większa niż 1,1 W/(m²)K.

Dopłaty do wymiany okien w bloku i domu jednorodzinnym – ile można dostać?

W programie Czyste Powietrze, jak zostało wspomniane, obowiązują trzy poziomy finansowania, które zależne są od otrzymywanego dochodu:

 1. Poziom podstawowy – wnioskodawca może liczyć na uzyskanie 40 proc. kosztów kwalifikowanych
 2. Poziom podwyższony – wnioskodawca może otrzymać 70 proc. kosztów kwalifikowanych,
 3. Poziom najwyższy – wnioskodawca może otrzymać 100 proc. kosztów kwalifikowanych.

Natomiast w ramach programu Ciepłe Mieszkanie dopłaty wyglądają się następująco:

 1. Poziom podstawowy – kwota dotacji może wynieść 30 proc. kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 15 tys. zł, lub 35 proc. kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 17,5 tys. zł dla najbardziej zanieczyszczonych gmin,
 2. Poziom podwyższony – kwota dotacji może wynieść 60 proc. kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 25 tys. zł lub 65 proc. kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 26,9 tys. zł w przypadku najbardziej zanieczyszczonych gmin,
 3. Poziom najwyższy – kwota dotacji może wynieść 90 proc. kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 37,5 zł lub 95 proc. kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 39,9 tys. zł dla najbardziej zanieczyszczonych gmin.

Jak i gdzie złożyć wniosek o dofinansowanie do wymiany okien?

Osoby, które chcą skorzystać z dopłaty do wymiany okien w ramach programu Czyste Powietrze muszą złożyć odpowiedni wniosek osobiście w regionalnej placówce WFOŚiGW, drogą elektroniczną przez stronę internetową gwd.nfosigw.gov.pl lub drogą pocztową. 

Aby otrzymać dofinansowanie z programu Ciepłe Mieszkanie, wniosek należy złożyć do gminy, która uprzednio musi podpisać umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Co więcej, każda gmina we własnym zakresie określa terminy składania wniosków, które powinny zostać ogłoszone na stronie internetowej. 

WG

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. ”Szczerze o pieniądzach”: Rewolucja energetyczna trwa w najlepsze Polsat News

Źródło

No votes yet.
Please wait...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *