Nie tylko zasiłek dla bezrobotnych. Bez pracy możesz dostać jeszcze inne świadczenia

Osoby, które w określonych okolicznościach utraciły pracę, z reguły mogą liczyć na zasiłek dla bezrobotnych. Co ciekawe, to nie jedyna forma świadczenia, o jaką mogą się ubiegać. Na jakie jeszcze formy wsparcia mogą liczyć bezrobotni? Okazuje się, że aby otrzymać pomoc, trzeba spełnić określone kryteria.

Zdjęcie

Nie Tylko Zasiłek Dla Bezrobotnych Bez Pracy Możesz Dostać Jeszcze Inne świadczenia 7b0070f, NEWSFIN

Zobacz, jakie świadczenia mogą przysługiwać osobom bezrobotnym. /123RF/PICSEL

Reklama

Zasiłek dla bezrobotnych. Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać świadczenie?

Zasiłek dla bezrobotnych jest przyznawany osobom, które uzyskały status bezrobotnego i spełniają określone kryteria. 

Zainteresowani wsparciem finansowym muszą wykazać, że w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania się jako bezrobotny były zatrudnione. Dodatkowo długość rzeczonego zatrudnienia musiała wynosić minimum 365 dni. Ponadto osoby te musiały zarabiać przynajmniej pensję minimalną, od której odprowadzane były składki do Funduszu Pracy.  

Świadczenie dla bezrobotnych przysługuje również osobom, które w tym samym okresie świadczyły usługi na podstawie umowy zlecenie lub umowy agencyjnej. W ich przypadku podstawa wymiaru składki na Fundusz Pracy i ubezpieczenie społeczne również musiała być równa pensji minimalnej. To samo dotyczy osób, które prowadziły działalność gospodarczą (za wyjątkiem tych, które opłacały preferencyjne składki ZUS – im zasiłek nie przysługuje).  

Ile wynosi świadczenie dla bezrobotnych w 2023 roku? Dla osób: 

 • ze stażem pracy poniżej 5 lat jest to 1193,52 zł brutto przez pierwsze 90 dni i 937,28 zł brutto po upływie 90 dni; 
 • ze stażem pracy między 5 a 20 lat jest to 1491,90 zł brutto przez pierwsze 90 dni i 1171,60 zł brutto po upływie 90 dni; 
 • ze stażem pracy powyżej 20 lat jest to 1790,30 zł brutto przez pierwsze 90 dni i 1406 zł brutto po upływie 90 dni.

Warto pamiętać, że do niezbędnego okresu zatrudnienia 365 dni nie wlicza się bezpłatnych urlopów, których długość przekracza 30 dni. Zasiłku nie dostaną osoby, które po uzyskaniu statusu bezrobotnego nie podjęły przygotowania zawodowego, stażu bądź pracy po otrzymaniu skierowania.

Zasiłek dla bezrobotnych to nie jedyne świadczenie, na jakie mogą liczyć osoby znajdujące się w ciężkiej sytuacji po utracie pracy. Jakie jeszcze rodzaje pomocy finansowej przysługują w danych przypadkach?

Zdjęcie

Nie Tylko Zasiłek Dla Bezrobotnych Bez Pracy Możesz Dostać Jeszcze Inne świadczenia Ccdfa8f, NEWSFIN

Jakie świadczenia, oprócz zasiłku dla bezrobotnych, mogą otrzymać osoby pozostające bez zatrudnienia? /123RF/PICSEL

Zasiłek rodzinny dla osób wychowujących dzieci

Bezrobotni mający na swoim utrzymaniu dzieci mogą liczyć na otrzymanie zasiłku rodzinnego. Warunkiem do jego uzyskania jest kryterium dochodowe – dochód rodziny w przeliczeniu na osobę powinien być niższy niż 674 zł lub 764 zł (w przypadku rodziny z dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności). 

Ile wynosi zasiłek rodzinny? Jest to: 

 • 95 zł dla dzieci do 5 roku życia; 
 • 125 zł dla dzieci w wieku od 5 do 18 lat; 
 • 135 zł dla dzieci od 18 do 24 lat (pod warunkiem, że nadal się uczą).

Prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje rodzicom lub prawnym opiekunom dzieci. Jego istnienie ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka.

Świadczenie rodzicielskie. „Kosiniakowe” nie dla każdego

Kolejną formą pomocy finansowej dla osób bezrobotnych wychowujących dzieci jest świadczenie rodzicielskie. 

Przysługuje ono wszystkim osobom, którym z powodu sytuacji zawodowej nie przysługuje zasiłek lub uposażenie macierzyńskie. W zależności od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie (bądź objęcia opieką), może przysługiwać przez: 

 • 52 tygodnie w przypadku narodzin jednego dziecka przy jednym porodzie (lub objęcia takiej liczby dzieci opieką); 
 • 65 tygodni w przypadku narodzin dwójki dzieci przy jednym porodzie (lub objęcia takiej liczby dzieci opieką); 
 • 67 tygodni w przypadku narodzin trójki dzieci przy jednym porodzie (lub objęcia takiej liczby dzieci opieką); 
 • 67 tygodni w przypadku narodzin czwórki dzieci przy jednym porodzie (lub objęcia takiej liczby dzieci opieką); 
 • 71 tygodni w przypadku narodzin piątki lub więcej dzieci przy jednym porodzie (lub objęcia takiej liczby dzieci opieką). 

Ile wynosi świadczenie rodzicielskie, czyli tzw. „kosiniakowe”? Mowa tu o kwocie w wysokości 1000 zł miesięcznie. Warto pamiętać, że nie przysługuje ono wtedy, gdy nawet jeden rodzic pobiera zasiłek macierzyński. 

Zasiłek okresowy dla bezrobotnych

Osobom bezrobotnym przysługuje również tzw. zasiłek okresowy. Dotyczy on rodzin lub osób samotnie gospodarujących, czyli prowadzących jednoosobowe gospodarstwo domowe. Tego rodzaju świadczenie przyznaje się na zasadzie kryterium dochodowego. 

Wysokość zasiłku okresowego ustala się obliczając różnicę pomiędzy kryterium dochodowym, oddzielnym dla osoby samotnie gospodarującej i rodziny. 

Zgodnie z informacjami umieszczonymi na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, kwota zasiłku okresowego nie może być mniejsza niż 50 proc. różnicy pomiędzy kryterium a faktycznym dochodem osoby lub rodziny ubiegającej się o świadczenie. Nie może być też niższa niż 20 zł miesięcznie.

Przeczytaj też:

Bezrobocie w Polsce nadal niskie. Ale nowych bezrobotnych przybywa

Bezrobotni dostaną rekordową podwyżkę. Od czwartku specjalny zasiłek ma nową kwotę

Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych w 2023? Jak złożyć wniosek o zasiłek?

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Dwie platońskie metafory demokracji INTERIA.PL

Źródło

No votes yet.
Please wait...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *