Ile wynosi pensja na zwolnieniu lekarskim? Oblicz swoje chorobowe

Zbliża się jesień, a tym samym sezon grypowy. Każdy pracownik ma prawo do tymczasowej niezdolności do pracy. Warto wiedzieć, ile w trakcie zwolnienia lekarskiego będzie wynosić pensja. Łatwo obliczyć to samemu.

Zdjęcie

Ile Wynosi Pensja Na Zwolnieniu Lekarskim Oblicz Swoje Chorobowe 3bc809d, NEWSFIN

Ile może wynosić wynagrodzenie chorobowe? Sprawdź, jak je obliczyć /123RF/PICSEL

Reklama

Niezależnie od tego, co się wydarzyło, jeśli pracujesz na podstawie umowy o pracę, masz prawo do skorzystania ze zwolnienia lekarskiego. Sprawdź, ile może wynosić wynagrodzenie chorobowe. 

Czym się różni wynagrodzenie chorobowe od zasiłku chorobowego?

Główną różnicą pomiędzy wynagrodzeniem chorobowym a zasiłkiem jest czas trwania L4. Wynagrodzenie przysługuje pracownikom, którzy zatrudnieni są na podstawie umowy o pracę przez 33 dni choroby, a w przypadku osób powyżej 50. roku życia przez 14 dni. Świadczenie jest wypłacane przez pracodawcę.

Zasiłek chorobowy przysługuje zaś po tym okresie. Kiedy pracownik dalej pozostaje na L4 świadczenie wypłacane przez ZUS ze środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Oznacza to, że od 34. dnia lub od 15. dnia niezdolności do pracy wypłacany jest zasiłek chorobowy.

Zasiłek z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych obejmuje jedynie przedsiębiorstwa, w których zatrudnionych jest mniej niż 20 osób zgłoszonych do ubezpieczenia chorobowego. W przypadku większych firm płacenie zasiłku chorobowego pracownikom jest obowiązkiem pracodawcy.

Kto otrzymuje wynagrodzenie chorobowe?

Wynagrodzenie chorobowe przysługuje pracownikowi dopiero kiedy upłynie okres wyczekiwania, który w przypadku umowy o pracę wynosi 30 dni. Po tym czasie osoba na zwolnieniu lekarskim może ubiegać się o wynagrodzenie.

Co więcej, do okresu wyczekiwania wliczają się poprzednie okresy ubezpieczenia chorobowego. Pracownik może nabyć prawo do wynagrodzenia chorobowego nawet od 1. dnia zatrudnienia. W takiej sytuacji są:

  • absolwenci szkoły i szkoły wyższej, którzy zostali objęci ubezpieczeniem chorobowym w ciągu 90 dni od ukończenia szkoły lub uzyskania dyplomu ukończenia szkoły,
  • osoby, które stały się niezdolne do pracy w wyniku wypadku w pracy lub w drodze do pracy,
  • osoby, posiadające wcześniej co najmniej 10-letni okres obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego,
  • posłowie lub senatorowie, którzy przystąpili do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od ukończenia kadencji.

Ile wynosi zasiłek chorobowy?

Wynagrodzenie oraz zasiłek chorobowy wynoszą 80 proc. podstawy pensji. W niektórych przypadkach przepisy prawa pracy u danego pracodawcy zakładają wyższą stawkę. Niektórzy pracownicy mają również prawo do zachowania 100 proc. wynagrodzenia. Są to pracownicy:

  • Po wypadku w drodze do pracy lub z pracy,
  • Chorujący w czasie ciąży,
  • Którzy poddali się badaniom lekarskim przewidzianym dla dawców komórek, tkanek i narządów oraz, którzy poddają się zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów.

Jeśli staramy się o pensję na zwolnieniu lekarskim, warto zadbać o to, aby odpowiednio wcześnie poinformować o tym swojego pracodawcę. Kiedy tego nie zrobimy w ciągu 7 dni od otrzymania L4, nasze wynagrodzenie może ulec obniżeniu o 25 proc.

Jak obliczyć pensję na zwolnieniu lekarskim?

Zdjęcie

Ile Wynosi Pensja Na Zwolnieniu Lekarskim Oblicz Swoje Chorobowe F2ac899, NEWSFIN

Kobiety w ciąży mogą otrzymywać zasiłek chorobowy przez 270 dni /© Panthermedia

Otrzymywane przez nas wynagrodzenie chorobowe stanowi 80 proc. średniego wynagrodzenia. Jest ono ustalane na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, które było wypłacane danej osobie przez okres 12 miesięcy kalendarzowych, poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy z powodu choroby.

Aby obliczyć wysokość pensji na zwolnieniu lekarskim, musimy najpierw od naszego przeciętnego wynagrodzenia odjąć składki na ubezpieczenie społeczne – wynoszą one 13,71 proc. pełnej kwoty. Następnie otrzymaną kwotę dzielimy przez 30 dni, niezależnie od liczby dni, która występuje w danym miesiącu. Wynik należy pomnożyć przez liczbę dni kalendarzowych zwolnienia lekarskiego, aby otrzymać kwotę, która należy nam się za okres L4.

Jeśli jesteśmy na zwolnieniu lekarskim w pierwszym miesiącu zatrudnienia, oznacza to, że podstawa średniego wynagrodzenia będzie obliczana na podstawie pensji, którą pracownik otrzymałby po przepracowaniu całego miesiąca.

Jak długo otrzymuje się pensję na zwolnieniu lekarskim?

Wynagrodzenie chorobowe wypłacane jest przez 33 dni lub 14 dni w przypadku osób powyżej 50 roku życia. Po tym czasie wypłacany jest zasiłek chorobowy. Można go otrzymywać przez maksymalnie 182 lub 270 dni. Dłuższy wariant możliwy jest w przypadku kobiet w ciąży lub chorujących na gruźlicę.

Zobacz także:

Nie masz prawa do emerytury? Jest dla ciebie jeden ratunek

Czy na rencie można pracować? Tak, ale uważaj, żeby nie zarobić za dużo

Ten zasiłek rośnie od 1 lipca. Nowa kwota minimalna podstawy

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. „Szczerze o pieniądzach”: Gospodarka na hamulcu Polsat News

Źródło

No votes yet.
Please wait...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *