Zarzuty dla dyrektorki szpitala. Wypłaciła prawie 5 mln zł premii

Zarzuty niegospodarności w wielkich rozmiarach i wydania poleceń poświadczenia nieprawdy w dokumentach, przedstawiła prokuratura dyrektorce Szpitala Powiatowego w Zakopanem za wypłacenie 4,8 mln zł premii m.in. lekarzom, na podstawie fikcyjnych faktur. Szefowa lecznicy nazywa zarzuty absurdalnymi i zwraca uwagę, na zbieżność nazwisk prokuratora i lokalnego polityka.

Zarzuty Dla Dyrektorki Szpitala Wypłaciła Prawie 5 Mln Zł Premii Dec9388, NEWSFIN

fot. TippaPatt / / Shutterstock

Prokuratura zabezpieczyła mienie podejrzanej dyrektorki zakopiańskiego szpitala na poczet obowiązku naprawienia wyrządzonej szkody poprzez ustanowienie hipoteki przymusowej.

Jak informuje Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu, do popełnienia przestępstwa niegospodarności w wielkich rozmiarach dochodziło w latach 2015-2019. Chodzi o kwotę 4 mln 825 tys. zł, która była wypłacana lekarzom oraz pielęgniarkom i ratownikom medycznym zatrudnionym na podstawie umów cywilnoprawnych. Proceder miał polegać na wystawianiu, za namową dyrektorki, fikcyjnych faktur i rachunków.

Prokuratura twierdzi, że mechanizm wypłacania kwot pochodzących z zysku szpitala zmierzał do ominięcia prawnego zakazu wypłacania nagród innym osobom niż pracownikom, czyli osobom zatrudnionym na umowę o pracę.

"Dyrektor Szpitala wprowadził nieformalny system przyznawania nagród dla personelu medycznego zatrudnionego na umowy cywilnoprawne, który polegał na tym, że osobiście lub za pośrednictwem innych osób, bez żadnych wewnętrznych procedur lub jasnych transparentnych kryteriów merytorycznych, przekazywał osobom zatrudnionym na umowy cywilnoprawne informację o +przyznaniu nagrody+. Następnie według udzielonych wskazówek, a także zgodnie z ustalonymi nieformalnymi regułami, które stały się po pewnym czasie powszechną wiedzą, wskazany pracownik po otrzymaniu takiej informacji był nakłaniany do wystawiania fikcyjnej faktury VAT lub fikcyjnego rachunku za wykonanie +innych czynności lub usług medycznych+ lub podobnie opisanego świadczenia medycznego zgodnego z treścią zawartej umowy ze Szpitalem" – czytamy w komunikacie Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu.

Zdaniem śledczych w rzeczywistości przedstawiający fikcyjne faktury nie wykonywali żadnych dodatkowych usług lub czynności medycznych, poza pracą świadczoną w ramach zawartych umów cywilnoprawnych. Za te z kolei świadczenia uprzednio otrzymali stosowne wynagrodzenie.

"Zdarzały się też przypadki, że pracownicy po otrzymaniu takiej informacji i zachęty, w przekonaniu o możliwości uzyskania takiej nagrody lub premii, wprost wypisywali w treści faktury lub rachunku tytuł +nagroda lub premia+" – czytamy w komunikacie nowosądeckiej prokuratury.

Dyrektorka Szpitala Powiatowego im. Chałubińskiego w Zakopanem w wydanym oświadczeniu napisała, że zarzuty są "absurdalne".

"Szczególnie absurdalne wydają się zawarte w komunikacie prokuratury stwierdzenia o "nakłanianiu" personelu do przyjmowania dodatkowych świadczeń w postaci premii i nagród finansowych, albowiem wszyscy wyróżnieni w ten sposób pracownicy zgodnie uważali, że te pieniądze im się po prostu należały" – napisała dyrektorka lecznicy Regina Tokarz.

Podkreśliła także, że dotychczas nie pojawiły się ze strony prokuratury sugestie, że pieniądze te powinny zostać przez personel zwrócone. Zarzuca ona jednocześnie, że jakoby zbieżność nazwiska prokuratora – autora komunikatu o zarzutach i jednego z zakopiańskich polityków nie jest przypadkowa.

"Opinii publicznej należy się również informacja, że zbieżność nazwisk autora komunikatu z ramienia prokuratury i jednego z zakopiańskich polityków nie jest przypadkowa. Natomiast z pewnością zupełnym zbiegiem okoliczności jest fakt, że polityk ten należy do lokalnej frakcji od lat domagającej się od władz Powiatu Tatrzańskiego zmiany na stanowisku dyrektora szpitala oraz wpływu na obsadę tego stanowiska" – stwierdza dyr. Tokarz.

Na tę wypowiedź dyrektorki, Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu zareagowała, oświadczając, że jest to kłamstwo.

Regina Tokarz objęła stanowisko dyrektora Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem w 2003 r. Jak zwraca uwagę dyrektorka w swoim oświadczeniu, wówczas szpital był całkowitym bankrutem, wszystkie konta lecznicy były zablokowane przez komorników, a suma długów szpitala dwukrotnie przekraczała wartość całego majątku placówki. Już w 2004 r. szpital osiągnął dodatni wynik finansowy i tak jest do tej pory.

W 2012 r. szefowa zakopiańskiego szpitala została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski nadanym przez prezydenta Bronisława Komorowskiego za restrukturyzację upadłej placówki.(PAP)

autor: Szymon Bafia

szb/ mark/

Źródło

No votes yet.
Please wait...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *