IKE i IKZE w I poł 2023 r. Rekord w domach maklerskich

Z IKE korzysta więcej kobiet, z IKZE mężczyzn, a największe pieniądze znajdują się na kontach prowadzonych przez domy maklerskie. KNF przedstawiła nowe statystyki na temat trzeciego filaru emerytalnego.

Ike I Ikze W I Poł 2023 R Rekord W Domach Maklerskich 3670901, NEWSFIN

fot. Sheviakova Kateryna / / Shutterstock

Indywidualne Konta Emerytalne oraz Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego roztaczają przed inwestorami wiele korzyści, pozwalając oszczędzić na podatkach. Wciąż korzysta z nich ułamek dorosłych Polaków, ale zainteresowanie IKE i IKZE systematycznie rośnie, co widać wyraźnie w statystykach KNF.

W pierwszym półroczu 2023 roku otwarto 58 057 IKE oraz 25 570 IKZE. To wzrost o odpowiednio 7,7 oraz 5,59 proc. w stosunku do drugiej połowy 2022 r. Łącznie IKE posiada 811 245, a IKZE 483 181 osób.

Bankier.pl na podstawie danych KNF

Bankier.pl na podstawie danych KNF

Do rekordowych poziomów wrosła wartość aktywów przechowywanych na IKE i IKZE, osiągając 23,392 mld złotych. Według stanu na 30 czerwca 2023 r. w ramach IKE zgromadzono 15,797 mld zł (wzrost o 12 proc.), a IKZE 7,595 mld zł (wzrost o 15 proc.).

W przypadku IKE największy wzrost wartości aktywów odnotowano na rachunkach prowadzonych przez domy maklerskie. Zgromadzono na nich 5,556 mld zł, co oznacza wzrost o 24 proc. w porównaniu do statystyk z końca 2022 r. W tej formie z IKE korzystało 112 tys. inwestorów. Odpowiadają oni za największe roczne wpłaty na całym rynku. Ich wysokość wynosiła w zeszłym półroczu średnio 12,7 tys. zł w porównaniu do średniej 4 tys. zł we wszystkich kategoriach.

Bankier.pl na podstawie danych KNF

IKZE cieszy się mniejszą popularnością wśród inwestorów giełdowych. Z Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego prowadzonych przez domy maklerskie korzysta 68 tys. inwestorów, którzy odłożyli na nich 1,21 mld zł. Podobnie jak w przypadku IKE pierwsza połowa 2023 roku przyniosła tutaj bardzo dynamiczny wzrost wartości aktywów: aż o 24 proc. Z jednej strony wynikało to z wysokich wpłat (średnia 6,7 tys. zł wobec 2,8 tys. zł we wszystkich kategoriach), z drugiej z koniunktury na rynkach.

W przypadku IKZE królują fundusze inwestycyjne zarządzane przez TFI. Prowadzą one 214,5 tys. kont, na których zgromadzono 3,43 mld zł.

Bankier.pl na podstawie danych KNF

Dane publikowane przez KNF zawierają także informacje na temat płci i wieku osób posiadających IKE i IKZE. Wynika z nich, że trzeci filar emerytalny ma znikome zainteresowanie wśród osób do 30. roku życiu. W tej kategorii wiekowej IKZE posiada 21 tys. osób, a IKE 45 tys.

Najwięcej posiadaczy IKE, czyli 250 tys. osób, ukończyło 60. rok życia. W przypadku IKZE najliczniejszą grupą jest kategoria wiekowa 41-50 lat, do której należy 127,5 tys. inwestorów. Z IKE korzysta 417 tys. kobiet i 394 tys. mężczyzn. Z IKZE 250 tys. mężczyzn oraz 232 tys. kobiet.

Bankier.pl na podstawie danych KNF

Bankier.pl na podstawie danych KNF

Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) oraz Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) wchodzą w skład trzeciego dobrowolnego filaru emerytalnego. Każdy obywatel Polski, który ukończył 18. rok życia, może posiadać konta w ramach obu programów.

Maksymalna kwota wpłat na IKE w danym roku wynosi trzykrotność przeciętnego miesięcznego prognozowanego wynagrodzenia w gospodarce. W 2023 r. limit to 20 805 zł. W przypadku IKZE limit jest niższy i obecnie wynosi 8 322 zł rocznie.

Więcej na temat obu produktów pisaliśmy w tekście "IKE i IKZE – limity dla wpłat. Podpowiadamy, jak oszczędzać na emeryturę". W tym roku do trzeciego filaru w Polsce dołączył także Europejski Indywidualny Produkt Emerytalny (OIPE).

Źródło

No votes yet.
Please wait...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *