KNF wraca do sprawy EC Będzin. Jest zawiadomienie do prokuratury

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zawiadomiła prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa w obrocie akcjami EC Będzin. Chodzi o możliwe niedopełnienie obowiązków informacyjnych. Zdjęcie

Knf Wraca Do Sprawy Ec Bedzin Jest Zawiadomienie Do Prokuratury Ea26408, NEWSFIN

Elektrociepłownia „Będzin”. KNF zawiadomiła prokuraturę o możliwym popełnieniu przestępstwa w obrocie akcjami /Adrian Slazok/REPORTER /East News

Reklama

Jak wskazano we wtorkowym komunikacie KNF, „przeprowadzone postępowanie wyjaśniające wykazało, że mogło dojść do naruszenia art. 14 lit. c Rozporządzenia MAR, tj. złamania zakazu ujawniania informacji poufnych, opublikowanych raportami bieżącymi nr 40/2023 oraz 46/2023”. W związku z tym – jak poinformowano – 18 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego skierowała do Prokuratury Okręgowej w Warszawie „zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 180 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi”.

KNF przekazała spółce „zalecenia”. Chodzi o wykonywanie obowiązków informacyjnych

Dodano, że w związku z uchybieniami dotyczącymi wykonywania przez spółkę obowiązków informacyjnych w zakresie informacji poufnych i sprawozdawczości finansowej „skierowano do Spółki zalecenia w trybie art. 68 ust. 5 i 7 ustawy o ofercie publicznej”. „Przekazanie do publicznej wiadomości informacji zawartych w komunikacie ma na celu poszerzenie wiedzy uczestników rynków finansowych dotyczącej możliwych nadużyć rynkowych i ułatwienie ich rozpoznawania” – podała Komisja.

Jednocześnie zaznaczyła, że „czynności nadzorcze prowadzone przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) nie wykazały nieprawidłowości w obrocie akcjami EC Będzin SA (ECB lub Spółka), notowanymi na GPW”. W publikacji „Komunikat KNF dotyczący dynamicznej zmiany ceny akcji Elektrociepłowni Będzin SA. Ustalenia dotyczące wypełniania obowiązków informacyjnych oraz potencjalnego złamania zakresu ujawniania lub wykorzystania informacji poufnej” stwierdzono też, że analiza zleceń i transakcji, zawieranych na akcjach spółki od 1 do dnia 22 czerwca 2023 r. „w zakresie potencjalnej manipulacji kursem, nie potwierdziła podejrzenia manipulacji na rynku”.

KNF zrezygnowała z wystąpienia do GPW z żądaniem zawieszenia notowań EC Będzin

„Wobec braku wystąpienia przesłanek wskazanych w art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (ustawa o obrocie instrumentami finansowymi), KNF zdecydowała o niewystępowaniu do GPW z żądaniem zawieszenia obrotu akcjami Spółki” – zaznaczono. Przypomniano, że komunikat w tej sprawie został opublikowany 30 czerwca 2023 r.

KNF zwróciła uwagę, że w ramach postępowania wyjaśniającego wszczętego 23 czerwca br. UKNF prowadził czynności wyjaśniające dotyczące potencjalnego złamania zakazu ujawniania lub wykorzystania informacji poufnej.

BEDZIN

53,5000 0,0000 0,00% akt.: 19.09.2023, 11:48

  • Otwarcie 52,0000
  • Max 55,0000
  • Min 51,0000
  • Kurs odniesienia 53,5000
  • Suma wolumenu 2 956
  • Suma obrotów 158 116,0000
  • Widełki dolne 46,8000
  • Widełki górne 57,0000

Komisja przekazała, że „przeprowadzone postępowanie wyjaśniające nie wykazało naruszeń art. 14 lit. a Rozporządzenia MAR, tj. złamania zakazu wykorzystania informacji poufnych”. Dodano, że przeprowadzone postępowanie wyjaśniające wykazało, że mogło dojść do „złamania zakazu ujawniania informacji poufnych, opublikowanych raportami bieżącymi nr 40/2023 oraz 46/2023”. W ramach innych czynności nadzorczych, jak przekazano, sprawdzono prawidłowość wypełniania obowiązków informacyjnych w zakresie informacji poufnych i sprawozdawczości finansowej.

EC Będzin. Liczne nieprawidłowości w wykonywaniu obowiązków informacyjnych

„W wyniku działań nadzorczych zidentyfikowano nieprawidłowości polegające m.in. na niewłaściwym ustalaniu momentu powstania informacji poufnych, ich nieterminowym ujawnieniu, braku publikacji informacji poufnej, przekazaniu niekompletnych lub nieprecyzyjnych informacji w raportach, niewłaściwym dokonywaniu oceny zdolności do kontynuacji działalności oraz przekazywaniu informacji nie spełniających kryteriów informacji poufnych” – przekazała KNF.

W czerwcu rzecznik prasowy Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego Jacek Barszczewski poinformował, że KNF sprawdzi zachowanie notowań spółki EC Będzin. Tego samego dnia premier Mateusz Morawiecki poinformował na Twitterze, że „w związku z wątpliwościami ws. akcji EC Będzin zwróciłem się z prośbą do przewodniczącego UKNF, aby w trybie pilnym przygotował raport, który będzie podstawą do dalszych kroków”.

Pod koniec maja br. akcje Będzina kosztowały nieco poniżej 7 zł. W ciągu miesiąca zdrożały o ponad 800 proc.

W czerwcu Elektrociepłownia Będzin podała, że zawarła z Orlen Synthos Green Energy umowę o zachowaniu poufności (NDA) w sprawie rozmów dotyczących możliwej inwestycji polegającej na wdrażaniu małych reaktorów modułowych w technologii BWRX-300 na terenach posiadanych przez spółki zależne. Spółka wskazała, że zawarcie umowy stanowi początek rozmów pomiędzy stronami i docelowa struktura współpracy, forma, jak i warunki realizacji projektu nie są przez strony ustalone.

Z kolei Orlen Synthos Green Energy podał w oświadczeniu, że nie planuje współpracy z EC Będzin dotyczącej SMR, a umowa o zachowaniu poufności podpisana została na prośbę EC Będzin w celu przedstawienia kryteriów posiadanej lokalizacji.

***

Źródło

No votes yet.
Please wait...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *