Zasiłki opiekuńcze, „becikowe”, 500 plus. Ile wyniosły świadczenia dla rodzin w 2022 roku?

O 3,5 proc. więcej niż w roku 2021 wydano w roku 2022 na wsparcie rodzin w ramach świadczeń rodzinnych – wynika z informacji GUS. Wydatki wyniosły 11,4 mld zł, na co składają się m.in. świadczenia opiekuńcze czy zasiłki rodzicielskie. Oddzielnie traktowane jest świadczenie 500 plus, którego wypłaty sięgnęły niespełna 42 mld zł. Obywatele Ukrainy, którzy otrzymali prawo do pobierania świadczeń, otrzymali w ramach programu Rodzina 500 plus nieco ponad 1,7 mld zł. Zdjęcie

Zasilki Opiekuncze Becikowe 500 Plus Ile Wyniosly Swiadczenia Dla Rodzin W 2022 Roku A729f73, NEWSFIN

Świadczenie 500 plus zamieni się od 2024 roku na 800 plus /MONKPRESS/East News /East News

Reklama

Według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego w ubiegłym roku na wsparcie rodzin z dziećmi lub z osobami z niepełnosprawnością przeznaczono o 3,5 proc. więcej niż w roku 2021 (11,4 mld zł). Na wsparcie rodzin w formie świadczeń rodzinnych wydano 11,4 mld zł. Program „Dobry Start” kosztował 1,4 mld zł. Świadczenia wypłacone z funduszu alimentacyjnego wyniosły łącznie 1 mld zł. Z kolei 1,5 mln rodzin w Polsce posiadało Kartę Dużej Rodziny.

Większe wypłaty świadczeń opiekuńczych

„Najwięcej środków, podobnie jak w 2021 r., przeznaczono na pomoc skierowaną dla osób niepełnosprawnych, czyli na świadczenia opiekuńcze, które stanowiły 69,8 proc. ogólnej kwoty wydatków. Wydatki na pomoc skierowaną do rodzin z dziećmi, czyli zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka i świadczenia rodzicielskie stanowiły 30,2 proc. ogólnej kwoty wydatków” – podał GUS.

Na świadczenia opiekuńcze przeznaczono 8 mld zł. Pozostałą z 11,4 mld zł kwotę stanowiły m.in. zasiłki rodzicielskie.

Zdjęcie

Zasilki Opiekuncze Becikowe 500 Plus Ile Wyniosly Swiadczenia Dla Rodzin W 2022 Roku C4b4157, NEWSFIN

Struktura wydatków na świadczenia rodzinne w 2022 r. /GUS /

„W porównaniu z 2021 r. kwota świadczeń opiekuńczych wzrosła o 14,1 proc” – podał GUS.

500 plus wypłacono niemal na 7 mln dzieci

Zmniejszyła się z kolei kwota przeznaczona na zasiłki rodzinne (o 15,5 proc., do 1,7 mld zł) oraz liczba osób, która je otrzymała (o 18,6 proc. do nieco ponad pół miliona rodzin).

„Wśród rodzin pobierających zasiłek rodzinny 51,0 proc. (281,7 tys. rodzin) osiągało dochód na osobę nie wyższy niż 400 zł, a 41,7 proc. (230,5 tys. rodzin) osiągnęło dochody na osobę w przedziale od 400 zł do wysokości kryterium dochodowego. Dochody powyżej poziomu kryterium dochodowego osiągnęło 7,3 proc. rodzin korzystających z zasiłków rodzinnych (40,5 tys.)” – wyjaśniono.

Niemal o jedną piątą (19,2 proc.) zmniejszyła się liczba osób, które w ubiegłym roku otrzymało tzw. becikowe, a więc jednorazowe zapomogi po urodzeniu się dziecka. Na ten cel wydano 153 mln zł. 

Natomiast świadczenie 500 plus przyznano średnio na 6,9 mln dzieci, wydając na ten cel 41,9 mld zł. Na „Dobry start” w 2022 r. przeznaczono 1,4 mld zł dla 4,6 mln uczniów.

Jakie świadczenia otrzymali obywatele Ukrainy?

GUS podał również dane dotyczące wypłat świadczeń rodzinnym obywatelom Ukrainy. Na ten cel przeznaczono 130,5 mln zł, co stanowiło 1,1 proc. ogólnej kwoty wypłaconej Polakom i Ukraińcom. Wypłacony kapitał opiekuńczy wyniósł 97,2 mln zł, zaś łączna suma wypłat świadczenia 500 plus wyniosła 1,73 mld zł. 

Zdjęcie

Zasilki Opiekuncze Becikowe 500 Plus Ile Wyniosly Swiadczenia Dla Rodzin W 2022 Roku B46e2ce, NEWSFIN

Liczba rodzin obywateli Ukrainy pobierających świadczenia rodzinne według województw /GUS /

W ramach świadczenia 500 plus niemal jedna piąta wypłat dotyczyła województwa mazowieckiego (331,6 mln zł). W dalszej kolejności znalazły się województwa dolnośląskie, śląskie i wielkopolskie. 

„Na koniec 2022 r. świadczenie wychowawcze wypłacono na 298,8 tys. dzieci ukraińskich. Najwyższy odsetek dzieci ukraińskich, na które wypłacono świadczenie, odnotowano w województwie mazowieckim (18,9 proc.). W województwach: opolskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim oraz warmińsko-mazurskim udział dzieci pobierających świadczenia nie przekroczył 3,0 proc” – podał GUS.

Źródło

No votes yet.
Please wait...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *