Ryczałt energetyczny to 255 zł z ZUS co miesiąc. Można to dziedziczyć

255 zł z ZUS co miesiąc to nie lada gratka dla tych, którzy chcieliby podreperować swój domowy budżet. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) pieniądze w ramach ryczałtu energetycznego wypłaca co miesiąc. Żeby je otrzymać, trzeba kwalifikować się do konkretnej grupy osób uprawnionych, a następnie złożyć wniosek. Pieniądze można też dziedziczyć, ale dotyczy to wyłącznie ograniczonej puli beneficjentów. Zdjęcie

Ryczalt Energetyczny To 255 Zl Z Zus Co Miesiac Mozna To Dziedziczyc 572a7ba, NEWSFIN

Ryczałt energetyczny to 255 zł z ZUS co miesiąc. Można to dziedziczyć. /magdawygralak /123RF/PICSEL

Reklama

 • Ryczałt energetyczny to świadczenie wypłacane z ZUS co miesiąc.
 • Obecnie wysokość ryczałtu energetycznego wynosi 255,17 zł, a świadczenie to wypłacane jest obok emerytury.
 • ZUS pozwala dziedziczyć świadczenie, ale ogranicza tę możliwość do wąskiego grona bliskich zmarłych beneficjentów.

Co to jest ryczałt energetyczny?

Ryczałt energetyczny jest świadczeniem wypłacanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych co miesiąc w wysokości 255,17 zł. Przelew w formie uzupełnienia trafia do beneficjenta z wypłatą zasadniczego świadczenia emerytalnego do tych seniorów, którzy mają do niego prawo i zgłosili się do ZUS na odpowiednim wniosku o jego wypłacanie.

Ryczałt energetyczny nie zawsze wynosi tyle samo. Świadczenie podlega bowiem waloryzacji, która przeprowadzana jest 1 marca każdego roku. Jak wskazuje nazwa świadczenia, to forma pomocy w opłatach za energię, gaz lub ogrzewanie.

Komu przysługuje ryczałt energetyczny?

ZUS wypłaca ryczałt energetyczny tylko wybranej grupie seniorów. Nie każdy więc może starać się o wypłatę tego świadczenia. Jak wskazuje ZUS na swoich stronach internetowych, ryczałt energetyczny wypłacany jest:

 • kombatantom i innym osobom uprawnionym,
 • żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach oraz zakładach pozyskiwania rud uranowych i batalionach budowlanych,
 • wdowom lub wdowcom – emerytom i rencistom, pozostałym po kombatantach i innych osobach uprawnionych,
 • wdowom po żołnierzach przymusowo zatrudnianych, pobierającym emeryturę lub rentę.

Dziedziczenie ryczałtu energetycznego. Niektórzy mogą dostać pieniądze po zmarłym

Co warto zauważyć po liście uprawnionych do świadczenia, pieniądze mogą zostać wypłacone także wdowom i wdowcom po uprawnionych do dodatku beneficjentach. ZUS pozwala więc na dziedziczenie tego świadczenia, jednak wyłącznie najbliższym beneficjenta.

Czy ryczałt energetyczny jest opodatkowany?

Podobnie jak na przykład 500 plus ryczałt energetyczny nie jest opodatkowany. – Wysokość ryczałtu energetycznego ogłasza w formie komunikatu Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Robi to w terminie do 7 dnia roboczego lutego każdego roku – tłumaczy ZUS na swojej stronie.

Wniosek o ryczałt energetyczny. Obok pisma potrzeba jeszcze odpowiedniego dokumentu

Aby otrzymać ryczałt energetyczny z ZUS, należy o niego zawnioskować. Żeby to zrobić, trzeba posłużyć się formularzem ZUS-ERK. Ten można pobrać z internetu lub wypełnić w dowolnej placówce ZUS. Jednak oprócz samego wniosku trzeba też dostarczyć jeszcze odpowiedni dokument. W sumie więc potrzeba złożyć następujące dokumenty:

 • wniosek ZUS-ERK,
 • decyzję szefa Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (stwierdzającą okresy działalności kombatanckiej lub represji w przypadku kombatantów i osób represjonowanych / potwierdzającą uprawnienia jako członka rodziny po kombatancie w przypadku wdów lub wdowców),
 • zaświadczenie Wojskowej Komendy Uzupełnień, potwierdzające okres i rodzaj przymusowego zatrudnienia w ramach zastępczej służby wojskowej – w przypadku żołnierzy przymusowo zatrudnionych,
 • zaświadczenie właściwego organu wojskowego – w przypadku wdów po żołnierzach przymusowo zatrudnionych.

Ile wynosi ryczałt energetyczny?

W tym roku ten dodatek do emerytury to 255,17 zł. Co roku świadczenie to podlega waloryzacji marcowej, gdy ZUS zwyczajowo przeprowadza waloryzację emerytur. Największy wzrost kwoty tego dodatku do emerytury odnotowano w związku z wysoką inflacją właśnie w tym roku. Poniżej wartości ryczałtu energetycznego w poprzednich latach:

 • 2020 – 171,41 zł,
 • 2021 – 179,81 zł,
 • 2022 – 192,58 zł.

Kwotę świadczenia obowiązującą w okresie 1 marca 2024 – 28 lutego 2025 powinniśmy poznać na początku lutego przyszłego roku.

Źródło

No votes yet.
Please wait...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *