Opłata śmieciowa nawet 30 proc. mniejsza. Zniżka tylko dla wybranych

Opłata śmieciowa może zostać znacznie obniżona, co może być szczególną ulgą dla domowego budżetu w czasie kolejnych podwyżek kosztów życia. Jednak zarówno wysokość opłaty śmieciowej, jak i przysługujące zniżki na jej stawkę są ustalane w poszczególnych gminach, a nie centralnie przez władzę w stolicy. Urzędnicy niejednej administracji samorządowej przychylnie spoglądają na Kartę Dużej Rodziny. Posiadacze dokumentu mogą liczyć nawet na 30 proc. zniżki na opłatę śmieciową. Zdjęcie

Oplata Smieciowa Nawet 30 Proc Mniejsza Znizka Tylko Dla Wybranych 888c45b, NEWSFIN

Opłata śmieciowa nawet 30 proc. mniejsza. Ale tylko dla wybranych. /123RF/PICSEL

Reklama

  • Opłata śmieciowa może zostać obniżona o 30 proc., ale jest konkretny warunek – posiadanie Karty Dużej Rodziny.
  • Nie wszędzie jednak posiadanie jej otwiera drogę do zniżek na opłatę śmieciową.
  • Wszelkie zasady przyznawania zniżek na opłatę śmieciową i innych upustów zależą w tym temacie od gminy.

Opłata śmieciowa mniejsza dzięki zniżce to rozwiązanie, na które nie każdy może liczyć. Sytuacja ze zniżką na opłatę śmieciową nie jest jednorodna dla całego kraju. Nawet jeśli niższa opłata śmieciowa przysługuje komuś w jednej gminie, beneficjent nie musi być honorowany już w innej.

Podobnie wygląda sytuacja ze sprawą Karty Dużej Rodziny. Posiadanie jej nie daje pewności posiadania zniżki na opłatę śmieciową we wszystkich regionach Polski. Jeśli już jednak posiadamy Kartę Dużej Rodziny, może ona nawet o 30 proc. zmniejszyć wysokość opłaty śmieciowej.

Opłata śmieciowa w liczbach. Jak nalicza ją gmina?

Wysokość opłaty śmieciowej ustalają poszczególne gminy w odrębnych uchwałach. W teorii gmina może dowolnie ustalić kwotę opłaty, ale w praktyce zwykle opiera się na kilku wytycznych. Wśród nich znajdują się obliczenia w oparciu o liczbę osób w lokalu mieszkalnym, obliczenia zależne od ilości zużytej wody, wyliczenie kwoty w zależności od wielkości budynku, czy też dochodzi do nałożenia stawki ryczałtowej za jedno gospodarstwo domowe.

Regulowanie opłaty śmieciowej jest obowiązkiem obywatela, a termin jej uregulowania mija 28. dnia każdego miesiąca. Gmina oczekuje opłaty stawki ustalonej na podstawie deklaracji śmieciowej złożonej przez właściciela nieruchomości, którą ten dostarczył do urzędu gminy.

Zniżka na opłatę śmieciową. Z Kartą Dużej Rodziny niektórzy zapłacą nawet 30 proc. mniej

Posiadanie trójki potomstwa uprawnia do uzyskania Karty Dużej Rodziny. Jednak wejście w posiadanie Karty nie jest automatycznym powodem do wydania zniżki na opłatę śmieciową. Tak wynika z orzecznictwa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach. Ten w swoim stanowisku podkreślił, że ani przepisy zawarte w Karcie Dużej Rodziny, ani też ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminie z 1996 roku nie wskazują na ulgi w opłacie śmieciowej.

Jednak zgodnie z odrębnymi decyzjami organów samorządowych rodzina posiadająca Kartę Dużej Rodziny, ma nierzadko prawo do przyznania zniżki na opłatę śmieciowąBrak w tym wypadku sprecyzowanych wartości, bo wszystko zależy od decyzji poszczególnych gmin. Nie wszędzie stawka zniżki określona jest na tym samym poziomie.

Opłata śmieciowa mniejsza o zniżkę. W Katowicach 20 proc., a w Ostrowie zniżka sięga 1/3

Na przykład w Katowicach rodziny z Kartą Dużej Rodziny zmniejszą opłatę śmieciową o 20 proc., a w Ostrowie Wielkopolskim rodziny z trójką dzieci mogą uzyskać nawet 30 proc. zniżki na opłatę śmieciową. Nie wszędzie zniżka na opłatę śmieciową wyrażana jest jednak w procentach.

W Lublinie posiadacze Karty Dużej Rodziny płacą nie więcej niż 124 zł lub 144 zł, a zależy to od tego, czy mieszkają w zabudowie wielorodzinnej, czy jednorodzinnej. Z kolei w Poznaniu analogicznie do sytuacji z Lublina kwoty wynoszą 125 zł i 140 zł.

Jak dostać zniżkę na opłatę śmieciową?

Urzędy, które przewidują zniżkę na opłatę za śmieci na podstawie Karty Dużej Rodziny, nie przyznają zniżek z automatu. Posiadacze Karty Dużej Rodziny, sami powinni zgłosić się do gminy i wystąpić o zniżkę. Posiadacze Karty, którzy mieszkają w bloku lub innej zabudowie wielorodzinnej, powinni w pierwszej kolejności zgłosić się do zarządców budynku.

Ustawa z 1996 roku oddaje w ręce samorządów pełnię kontroli nad ustalaniem, ściąganiem i obniżaniem opłaty za śmieci. To więc od gminy zależy kwota zniżek na opłatę śmieciową i warunki jej uzyskania. Karta Dużej Rodziny otwiera drogę do uzyskania zniżki nawet 1/3 opłaty śmieciowej, ale najlepiej w tej sprawie zorientować się w odpowiadającym naszemu miejscu zamieszkania urzędzie gminy.

Źródło

No votes yet.
Please wait...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *