Cele klimatyczne Deceuninck otrzymują walidację SBTi

Po przeprowadzeniu szczegółowej oceny celów redukcji emisji gazów cieplarnianych Deceuninck eksperci inicjatywy Science Based Targets initiative (SBTi) dokonali ich walidacji, zatwierdzając, że plan redukcji emisji firmy jest zgodny z wiedzą naukową w dziedzinie zmian klimatu.

Ocena SBTi

W roku 2022 Deceuninck przedłożył SBTi cele redukcji emisji gazów cieplarnianych do walidacji. Ocena SBTi gotowa była we wrześniu 2023 r. SBTi oficjalnie zatwierdziła, że krótko i długoterminowe cele Deceuninck odpowiadają kryteriom celów zerowych netto inicjatywy. Cele klimatyczne firmy są zgodne z kampanią Business Ambition for 1.5°C, która dąży do ograniczenia globalnego ocieplenia do 1,5°C.

Bruno Humblet (CEO Deceuninck): „Jesteśmy dumni z walidacji przez SBTi. Od lat jesteśmy pionierem w branży, bo mamy własne zakłady recyklingu. Zatwierdzenie przez SBTi potwierdza, że podejmujemy właściwe działania, aby zmniejszyć wpływ naszej działalności na klimat. Cele mamy ambitne, ale uzyskanie pozytywnego wyniku w ramach niezależnej i naukowej oceny upewniło nas, że razem możemy wcielać słowa w życie”. 

Walidacja celów Deceuninck

• Cele krótkoterminowe: zatwierdzenie przez SBTi potwierdza zaangażowanie Deceuninck w zredukowaniu bezwzględnych wielkości emisji w zakresie 1 i 2 łącznie o 60% do 2030 r. w stosunku do roku referencyjnego 2021. Deceuninck zobowiązuje się do zredukowania w tym samym przedziale czasowym emisji gazów cieplarnianych w zakresie 3 o 51,6% na tonę wyprodukowanego towaru.

• Ogólny cel zerowy netto: Deceuninck zobowiązuje się do osiągnięcia zerowej emisji gazów cieplarnianych netto w zakresie 1, 2 i 3 do 2050 roku.

Zakres 1 dotyczy emisji bezpośrednich wszystkich działalności Deceuninck na świecie. Zakres 2 dotyczy zakupu energii – w przypadku Deceuninck głównie elektrycznej. Deceuninck wdraża obecnie kilka projektów, aby przejść na energię odnawialną, przyspieszyć elektryfikację i zwiększyć efektywność energetyczną. Zakres 3 odnosi się do emisji powstałych w całym łańcuchu wartości. Aby osiągnąć cel z zakresu 3, Deceuninck zobowiązuje się wspólnie z dostawcami osiągnąć cele dekarbonizacji oraz przyspieszyć użycie w naszych produktach PVC z recyklingu.

O inicjatywie Science Based Targets initiative

Inicjatywa Science Based Targets initiative jest ogólnoświatowym przedsięwzięciem umożliwiającym przedsiębiorstwom wyznaczanie ambitnych celów w zakresie redukcji emisji zgodnie z najnowszymi ustaleniami w ramach wiedzy naukowej w dziedzinie zmian klimatu. Jest to inicjatywa nawiązana we współpracy pomiędzy CDP, inicjatywą ONZ Global Compact (UNGC), World Resources Institute (WRI) oraz World Wide Fund for Nature (WWF). Jej celem jest przyspieszenie podejmowania przez przedsiębiorstwa na całym świecie działań na rzecz zmniejszenia emisji o połowę przed 2030 r. i osiągnięcia zerowej emisji netto przed 2050 r. Inicjatywa ta niezależnie ocenia i zatwierdza cele poszczególnych firm.

Źródło

No votes yet.
Please wait...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *