Zaległy raport spółki Palikota. Zysk i pożyczki

Manufaktura Piwa Wódki i Wina przedstawiła długo oczekiwane sprawozdanie finansowe, które pokazuje sytuację, w jakiej spółka Palikota znajdowała się prawie 10 miesięcy temu, czyli na długo przed wybuchem medialnej afery.

Zalegly Raport Spoacutelki Palikota Zysk I Pozyczki 38b85f3, NEWSFIN

fot. Tomasz Jagodzinski / / ArtService

21 września do KRS wpłynęło sprawozdanie finansowe Manufaktury Piwa Wódki i Wina, obejmujące okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku. Jak podano w dokumencie, zarząd spółki uważa, że pozyskanie strategicznego inwestora (o którym mówi się od wielu miesięcy), jest “prawdopodobne”, co uzasadnia sporządzenie raportu przy założeniu, że działalność będzie kontynuowana. Pod koniec sierpnia Janusz Palikot mówił, że umowa jest coraz bliżej.

W podsumowaniu sprawozdania czytamy:

“Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego sytuacja finansowa Spółki jest stabilna i nie uległa pogorszeniu. Spółka utrzymuje bezpieczną pozycję płynnościową w obliczu zawirowań gospodarczych, spowodowanych zarówno ciągle trwającą pandemią COVID-19, jak i aktualnym konfliktem zbrojnym."

Spółka zarobiła na papierowej sprzedaży?

Przychody ze sprzedaży produktów przekroczyły w 2022 r. 23 mln złotych w porównaniu do 19,3 mln zł w 2021 roku (wzrost o 19,4%). Mimo to spółka straciła na sprzedaży 20,8 mln złotych. Jednocześnie wszystkie spółki stowarzyszone i zależne poniosły w zeszłym roku straty. 

Raport roczny spółki

Sprawozdanie Manufaktury Piwa Wódki i Wina wykazało zysk za 2022 r. Jedyną zasługą tego faktu wydaje się być kategoria "pozostałe przychody operacyjne", w której wygenerowała 51,5 mln zł.

Raport roczny spółki

Co kryje się pod tym hasłem? Prawdopodobnie sprzedaż części przedsiębiorstwa odpowiadającego za segment wódek do osobnej spółki celowej. Nie poznaliśmy jednak odpowiedzi, czy spółka ta jest częścią grupy i zysk Manufaktury Piwa Wódki i Wina jest tutaj tylko przepływem środków wewnątrz grupy Palikota. O samej transakcji mówi przytoczony poniżej fragment ze sprawozdania finansowego:

– W sierpniu 2022 r. Zarząd zainicjował rozmowy z inwestorem strategicznym, a warunki inwestycji zostały ustalone w listopadzie 2022 r. Docelowa transakcja zakładała spełnienie się warunków niezależnych od Spółki oraz inwestora. Przygotowując się do transakcji z inwestorem, Spółka w grudniu 2022 r. dokonała sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP) w postaci segmentu wódek za kwotę 50 mln zł do spółki celowej w celu koncentracji biznesu wódek w jednym podmiocie i ułatwienia wejścia do tego podmiotu inwestora strategicznego. Z uwagi na dalszy brak wystąpienia warunków określonych przez inwestora, Zarząd na początku 2023 r. podjął decyzję o rozpoczęciu rozmów z innymi partnerami strategicznymi – napisano w raporcie spółki.

Pożyczki i obligacje za dziesiątki milionów

Ustanowione przez Manufakturę Piwa Wódki i Wina zabezpieczenia majątkowe opiewają na kwotę 62,2 mln zł. Wartość ta odpowiada ledwo kwocie pożyczek od osób fizycznych, zaciągniętych przez spółkę. Crowdfunding pożyczkowy stanowił ważny element finansowania alkoholowej grupy, jednak jak przyznawał sam Janusz Palikot, taki sposób pozyskiwania środków wiązał się z wysokimi kosztami.

Z raportu spółki za 2022 r. wynika, że osoby fizyczne pożyczyły spółkom Palikota 57,5 mln złotych. Ich oprocentowanie to od 7,20% do nawet 20,5%, a termin spłaty upływa pomiędzy 1 stycznia 2023 a 3 marca 2025 roku. Według doniesień części osób biorących udział w crowdfundingu pożyczkowym Manufaktury Piwa Wódki i Wina oraz powiązanych spółek należne im odsetki przestały być płacone w kwietniu 2023 r.

Raport roczny spółki

Oddzielny temat stanowią obligacje. Zwłoka z zapłatą odsetek dla obligatariuszy sprawiła, że Manufaktura znalazła się w czerwcu na medialnym świeczniku. W 2024 roku pomiędzy końcówką maja a połową września wygasną obligacje o łącznej wartości 21,9 mln złotych.

Zobowiązania spółki z tytułu instrumentów finansowych o stałym oprocentowaniu wynosiły na koniec 2022 r. 67,8 mln zł. Do tego trzeba doliczyć 39,7 mln zł zobowiązań z instrumentów finansowych ze zmienną stopą oprocentowania.

Ile udziałów w biznesie Palikota miał Kuba Wojewódzki?

Janusz Palikot oraz spółki będące własnością jego i jego żony odpowiadają za 54% udziałów w Manufakturze Piwa Wódki i Wina. Wśród największych akcjonariuszy w 2022 roku był wciąż Jakub Wojewódzki. Jego udziały stanowiły 8,3%, czyli tyle samo, co po przedostatniej emisji serii J.

Po niej nastąpiła jeszcze pierwsza oferta publiczna, której uczestnicy kupili prawie 140 000 akcji, po cenie 54 zł za sztukę, co dawało spółce wycenę przekraczającą 300 mln złotych. Jaka jest ich wartość w tym momencie? Tego nie wiadomo, ponieważ ostatecznie spółka na giełdę nie weszła i jej akcje nie trafiły do rynkowego obrotu.

O losy debiutu na NewConnect pytaliśmy Janusza Palikota pod koniec lipca. Biznesmen przekazał nam przez rzecznika Browaru w Tęczynku, że póki co plany te zostały odłożone na półkę, tłumacząc brak możliwości wejścia na giełdę wymogami stawianymi przez GPW.

Źródło

No votes yet.
Please wait...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *