Orlen z najgorszym wynikiem od dwóch lat. Tak mało gigant zarabiał przed fuzjami

Wynik Orlenu za I kwartał 2024 r. był najgorszy od dwóch lat. Wreszcie poprawił się wynik segmentu rafineryjnego, ale mocno zaciążyło wydobycie. O samej spółce ostatnio sporo mówi się w mediach i to w negatywnym kontekście, ale inwestorzy z coraz większym optymizmem podchodzą do przyszłości, co widać na giełdowym kursie.

Orlen Z Najgorszym Wynikiem Od Dwoacutech Lat Tak Malo Gigant Zarabial Przed Fuzjami Faaac74, NEWSFIN

fot. KACPER PEMPEL / /  Reuters / Forum

Kurs akcji Orlenu w czwartek po rozpoczęciu sesji spada o 3,6 o proc. do 70,1 zł.

Grupa Orlen w I kwartale 2024 r. wypracowała przychody na poziomie 82,3 mld zł (–25,4% rdr.), a zysk netto wynoszący 2,8 mld zł (-69,6% rdr). Wynik EBIDTA LIFO, uwzględniający m.in. zdarzenia jednorazowe, ruchy na zapasach, odpisy aktywów wyniósł 8,4 mld zł i był niższy o 41,2% rdr. Konsensus prognoz zebranych przez Bloomberga mówił, że przychody wyniosą 78,61 mld zł, zysk EBITDA LIFO 8,52 mld zł, natomiast zysk netto 3,1 mld zł.

Wyniki za pierwszy kwartał wreszcie mogą być porównywalne rok do roku, ponieważ dopiero 2023 r., był pierwszym pełnym rokiem, w którym Grupa Orlen raportowała wyniki po wchłonięciu Lotosu i PGNiG. Zgodnie z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej (MSSF), w przypadku skonsolidowanego rachunku zysków i strat, przychody przejętych spółek zależnych ujmuje się od dnia przejęcia kontroli nad nimi, a więc odpowiednio od daty 1 sierpnia 2022 r. dla Lotosu i 2 listopada 2022 r. dla PGNiG.

"Cele zadeklarowane w strategii Grupy ORLEN do 2030 są zgodne z kierunkami rozwoju rynku, ale ich realizacja jest znacząco opóźniona. Musimy nadrabiać zaległości, a tam gdzie to nie będzie możliwe lub uzasadnione biznesowo – zweryfikować wcześniejsze założenia. Aby możliwa była realizacja strategicznych celów, część projektów inwestycyjnych wymaga znacznego przyspieszenia. Wiemy jak to zrobić. Szczegółowy kierunek zweryfikowanych działań przedstawimy w aktualizacji strategii, którą opublikujemy do końca tego roku" – powiedział Ireneusz Fąfara, prezes zarządu Orlen, cytowany w komunikacie prasowym. 

Marże Grupy Orlen

W pierwszym kwartale roku modelowa marża rafineryjna wyniosła 15,9 dol. na baryłce, co oznacza, że uległa poprawie względem ostatniego kwartału roku ubiegłego, gdy wyliczono ją na 13,9 dol./b oraz była nieco niższa od średniej za cały poprzedni rok, gdy wyniosła 17 dol./b. Kwartalna marża zrealizowana została przy średniej cenie ropy Brent wynoszącej 83,2 dol. za baryłkę, wobec 84,3 dol./b w IV kwartale ubiegłego roku. Dyferencjał wyniósł 0,1 dol./b względem -2 dol./b w kwartale poprzedzającym. 

Orlen od czerwca 2023 r. nie publikuje wartości modelowej marży petrochemicznej ze względu na aktualizację formuły. Dużo niższe, w porównaniu z poprzednimi okresami były ceny gazu ziemnego, co oznacza niższe koszty zużycia na własne potrzeby, ale też gorsze wyniki w segmencie wydobywczym. Na TGE ceny spadła o 27 proc. kdk do 142 PLN/MWh, a na TTF o 36,7 proc. kdk do 119 PLN/MWh.

Wyniki segmentów

W podziale na segmenty, rafineryjny biznes pokazał wreszcie wzrost dochodowości. Najlepiej kontrybuowała natomiast dystrybucja gazu, ale mocno ciążyło wynikom wydobycie. Poprawił się segment energetyki i petrochemii, ale w tym drugim przypadku oznacza to minimalny plus. Pogorszył się wynik detalu po stabilizacji w ostatnich kwartałach. 

W ostatnich tygodniach informacje na temat spółki bardzo często gościły w ogólnokrajowych mediach. Po pierwsze ze względu na gigantyczny odpis wielkości 1,6 mld zł i związane z nim kontrowersje dotyczące szwajcarskiej spółki zależnej. Ponadto sporo emocji wzbudziły dośnienia  o azjatyckich pracownikach budowy kompleksu petrochemicznego Olefin III, a także nowych władzach z prezesem Ireneuszem Fąfarą na czele. Dodajmy, że dużo uwagi poświęca się też dwóm śledztwom prokuratorskim dotyczącym Orlenu – w sprawie fuzji z Lotosem oraz zaniżaniu cen paliw.

Inwestorzy poza wynikami czekają jeszcze na podjęcie uchwały przez WZA spółki w sprawie podziału zysku za 2023 r. Rekomendacja zarządy zakłada wypłatę 4,18 mld zł, czyli 4,15 zł na jedną akcję. W przypadku zaakceptowania propozycji przez akcjonariuszy będzie to druga największa wypłata w historii spółki. Zarząd zasugerował 20 września 2024 roku jako dzień dywidendy oraz 20 grudnia 2024 roku jako dzień jej wypłaty.

"Mamy mocne fundamenty, które umożliwiły zarządowi, zgodnie z obowiązującą polityką dywidendową, zarekomendowanie wypłaty dywidendy za 2023 rok na poziomie 4,15 zł na akcję. Wracamy do wartości, którymi powinna kierować się spółka giełdowa. Zamierzamy przywrócić standardy ładu korporacyjnego i ujednolicić metody raportowania w całym koncernie – dodała w komentarzu Magdalena Bartoś, wiceprezes Orlen ds. Finansowych.

Źródło

No votes yet.
Please wait...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *