Dodatek mieszkaniowy 2024. Masz własne mieszkanie, możesz dostać pieniądze

Dodatek mieszkaniowy to pewnego rodzaju wsparcie dla osób, które nie są w stanie samodzielnie ponieść wydatków związanych z utrzymaniem mieszkania. Od 2024 roku na dodatek mieszkaniowy może liczyć o wiele większa grupa Polaków, a wszystko za sprawą wzrostu progu dochodowego. Komu będzie przysługiwać dodatek mieszkaniowy w 2024 roku? Zdjęcie

Dodatek Mieszkaniowy 2024 Masz Wlasne Mieszkanie Mozesz Dostac Pieniadze A5ddf77, NEWSFIN

Dodatek mieszkaniowy – progi dochodowe 2024 /Karol Makurat /Reporter

Reklama

Komu przysługuje dodatek mieszkaniowy?

Dodatek mieszkaniowy to świadczenie pieniężne, którego celem jest dofinansowanie wydatków związanych z zamieszkiwaniem lokalu mieszkalnego. Ma ono na celu wesprzeć osoby, które ze względów finansowych, nie są w stanie samodzielnie ponosić bieżących wydatków na mieszkanie lub dom.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, które posiadają tytuł prawny do mieszkania lub domu, czyli:

 • właścicielom mieszkania lub domu jednorodzinnego,
 • osobom posiadającym spółdzielcze własnościowe lub spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu,
 • wynajmującym lub podnajmującym umowę,
 • osobom oczekującym na zamienne mieszkanie socjalne,
 • wszystkim innym osobom, które mają tytuł prawny do danego lokalu i ponoszą wydatki związane z jego utrzymaniem.

Aby uzyskać dodatek mieszkaniowy, konieczne jest również spełnienie warunku dotyczącego wielkości mieszkania. Powierzchnia normatywna lokalu może wynosić:

 • dla jednej osoby – 35 mkw, maksymalnie 45,50 mkw,
 • dla dwóch osób – 40 mkw, maksymalnie 52 mkw,
 • dla trzech osób – 45 mkw, maksymalnie 58,50 mkw,
 • dla czterech osób -50 mkw, maksymalnie 71,50 mkw,
 • dla pięciu osób –  55 mkw, maksymalnie 84,50 mkw,
 • dla sześciu osób – 60 mkw maksymalnie 91 mkw.

W przypadku, gdy w lokalu zamieszkuje więcej osób, wówczas dla każdej kolejnej osoby powierzchnia może zwiększać się o 5 mkw. Jeśli zaś w lokalu mieszka osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub, gdy jej niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w osobnym pokoju, wtedy normatywną powierzchnię lokalu powiększa się o 15 mkw.

Dodatek mieszkaniowy – progi dochodowe 2024

Aby otrzymać dodatek mieszkaniowy, nie można przekroczyć wyznaczonego progu w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku. Wówczas średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie może przekraczać:

 • 40 proc. przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w gospodarce narodowej dniu złożenia wniosku w gospodarstwie jednoosobowym,
 • 30 proc. przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu złożenia wniosku w gospodarstwie wieloosobowym.

Obecnie próg ten wynosi:

 • 1903,85 zł – dla rodzin,
 • 2538,46 zł – dla osób samotnych.

W 2024 roku dodatek mieszkaniowy będzie przysługiwał znacznie większej grupie osób, ze względu na wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. To, o ile wzrosną progi dochodowe, będzie wiadomo dopiero w lutym, po opublikowaniu komunikatu GUS-u – czytamy na Business Insider. W ustawie budżetowej zawarto jednak informacje o wzroście przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce w 2023 roku aż o 12,3 proc. w porównaniu do roku ubiegłego.

Jak podaje Business Insider, jeżeli przeciętne miesięczne wynagrodzenie wyniesie 7126,72 zł, to progi dochodowe w 2024 na dodatek mieszkaniowy będą przedstawiać się następująco:

 • 2138 zł – dla rodzin,
 • 2851 zł – dla osób samotnych.

Jak i gdzie złożyć wniosek o dodatek mieszkaniowy?

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego należy złożyć w ośrodku pomocy społecznej lub w urzędzie gminy właściwym dla miejsca zamieszkania. Do wniosku dodatkowo należy dołączyć dokumenty, takie jak:

 • deklaracja o dochodach gospodarstwa domowego wg wzoru uchwalonego przez radę gminy właściwą dla miejsca zamieszkania,
 • dokumenty potwierdzające wysokość ponoszonych wydatków związanych z zajmowaniem lokalu,
 • dokumenty potwierdzające powierzchnię użytkową domu lub oświadczenie o powierzchni użytkowej domu.

Ile wynosi dodatek mieszkaniowy?

Wysokość dodatku mieszkaniowego zależna jest od dochodów i liczby osób w mieszkaniu, wysokości wydatków na utrzymanie mieszkania oraz stawek czynszu najmu w mieszkaniowym zasobie gminy. Średnia wysokość dodatku mieszkaniowego w 2023 roku wyniosła od 250 do 380 zł.

Przez jaki czas wypłacane jest świadczenie? Dodatek przyznawany jest na 6 miesięcy i wypłacany jest z góry do 10. każdego miesiąca objętego świadczeniem.

WG

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz z NASK na 32. Forum Ekonomicznym w Karpaczu: Domena to wizytówka naszej działalności w sieci INTERIA.PL

Źródło

No votes yet.
Please wait...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *