ZUS daje czas do końca września. Brak zaświadczenia grozi utratą renty

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wydał ważny komunikat w sprawie renty rodzinnej. Klienci, którzy pobierają rentę rodzinną, mają czas do końca września, by dostarczyć stosowne zaświadczenie potwierdzające prawo do otrzymania pieniędzy. Dokument można dostarczyć w późniejszym czasie, jednak niewypłacone pieniądze bezpowrotnie przepadną.

Zdjęcie

Zus Daje Czas Do Końca Września Brak Zaświadczenia Grozi Utratą Renty E046a7c, NEWSFIN

ZUS daje czas do końca września. Brak zaświadczenia grozi utratą renty. /123RF/PICSEL

Reklama

  • ZUS przypomina swoim klientom, że mają czas do końca września, a w niektórych przypadkach do października, by dostarczyć świadczenie uprawniające do otrzymywania renty rodzinnej.
  • Sprawa dotyczy młodych Polaków, którzy kontynuują naukę w szkole ponadpodstawowej lub poszli na studia.
  • W najgorszym wypadku brak dostarczenia odpowiedniego zaświadczenia do ZUS skutkować może nie tylko odebraniem pieniędzy, ale i koniecznością zwrotu w wysokości przyznanej renty rodzinnej wraz ze spłatą odsetek.

ZUS przypomina swoim klientom o ważnych zaświadczeniach, które dostarczyć instytucji muszą najlepiej do końca września. Chodzi o uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy pobierają rentę rodzinną po śmierci rodzica. Jeśli dokument potwierdzający, że się uczą, doniosą do ZUS w październiku, rentę rodzinną znów otrzymają, ale stracą pieniądze za wrzesień.

ZUS apeluje do klientów. Macie czas tylko do końca września

Sprawę najlepiej załatwić do końca września. Jednak w niektórych przypadkach ZUS może otrzymać zaświadczenie później lub nie dostać go wcale, a renty rodzinnej beneficjentowi nie wstrzyma. Coroczne przedstawianie zaświadczenia nie jest konieczne, jeśli placówka edukacyjna wydała je na okres dłuższy niż rok.

Później, bo w październiku, bez konsekwencji w postaci utraty świadczenia za dany miesiąc, donieść dokumenty mogą studenci. – Wtedy, kiedy rozpoczęcie nauki nastąpiło w innym miesiącu niż wrzesień czy październik, zaświadczenie należy u nas złożyć do końca miesiąca, w którym rozpoczęto naukę – podkreśla Iwona Kowalska-Matis, rzeczniczka dolnośląskiego ZUS.

Jednak ci, którzy ukończyli szkołę ponadpodstawową i dostali się na studia, powinni do końca września złożyć odpowiedni wniosek o kontynuację wypłaty renty rodzinnej wraz z zaświadczeniem z uczelni potwierdzającym przyjęcie na studia. – Potem do końca października nowi studenci muszą „donieść” zaświadczenie z uczelni o rozpoczęciu studiów – dodaje Kowalska-Matis.

Niektórym ZUS daje kredyt zaufania. Potem mogą być zmuszeni zwracać pieniądze

Studenci pierwszego roku studiów, którzy we wrześniu jeszcze mają wakacje, do końca tego miesiąca powinni dostarczyć wspomniany wniosek oraz zaświadczenie o przyjęciu na studia. ZUS bez przeszkód wypłaci im pieniądze. Jednak jeśli do końca października nie dostarczą odpowiedniego zaświadczenia z uczelni o rozpoczęciu studiów, Zakład Ubezpieczeń Społecznych wstrzyma wypłatę i zażąda zwrotu pieniędzy za wrzesień.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych musi wiedzieć, jeśli skończyłeś naukę. Inaczej zażąda odsetek

Renta rodzinna wypłacana jest młodym Polakom dopóki się uczą (nie licząc przypadków, gdy dziecko w trakcie nauki stanie się całkowicie niezdolne do pracy). Ważne jest więc, by poinformować ZUS o fakcie zakończenia nauki. Jeśli stosowna informacja nie wpłynie na czas, a renta rodzinna dalej będzie pobierana, ZUS zatrzyma wypłatę i zażąda zwrotu pieniędzy z odsetkami.

Jeśli tego nie zrobi, to ZUS nie wstrzyma wypłaty, ale gdy sprawdzi, ze nauka została przerwana,  wtedy wypłacone pieniądze potraktuje, jako nienależnie świadczenie, które trzeba będzie oddać razem z odsetkami. Uprzedzam, ze sprawdzamy, czy ktoś się naprawdę nadal uczy – podsumowuje rzeczniczka dolnośląskiego ZUS.

Kiedy dziecko może dostać rentę rodzinną z ZUS?

Dziecko ma prawo do renty rodzinnej, gdy było dzieckiem własnym, dzieckiem drugiego małżonka, ale także w sytuacji, gdy było dzieckiem przysposobionym. Na wypłatę świadczenia mogą liczyć dzieci zmarłego:

  • do ukończenia 16 lat,
  • jeśli się uczą – do ukończenia 25 lat,
  • bez względu na wiek, jeżeli stały się całkowicie niezdolne do pracy przed ukończeniem 16. roku życia lub w przypadku kontynuowania nauki w szkole przed ukończeniem 25 lat.

Przemysław Terlecki 

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. ”Szczerze o pieniądzach”: Rewolucja energetyczna trwa w najlepsze Polsat News

Źródło

No votes yet.
Please wait...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *