Opłata adiacencka: co to jest, kto musi ją zapłacić, kto ją ustala

Opłata adiacencka dotyczy nieruchomości. Jest to rodzaj podatku nakładanego przez gminę. Podatek ten związany jest ze wzrostem wartości nieruchomości lub też z jej podziałem. Kto i w jakich okolicznościach musi zapłacić opłatę adiacencką? Z czego wynika jej wysokość? Czy można jej uniknąć? Wyjaśniamy.

Zdjęcie

Opłata Adiacencka Co To Jest Kto Musi Ją Zapłacić Kto Ją Ustala 8595549, NEWSFIN

Opłata adiacencka jest związana z wzrostem wartości nieruchomości /123rf.com /123RF/PICSEL

Reklama

Co to jest opłata adiacencka?

Opłata adiacencka należy do podatków przekształceniowych. Dotyczy ona właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości oraz gruntów rolnych. Opłata audiacencka zostanie nałożona w następujących przypadkach:  

  • podział działki; 
  • scalenie i podział działki; 
  • budowa urządzeń infrastruktury technicznej ze środków publicznych (Skarb Państwa, samorząd terytorialny), Unii Europejskiej lub kapitału zagranicznego. 

Oznacza to, że w opłatę taką uiścić musi na przykład właściciel nieruchomości, przy której państwo, samorząd czy UE sfinansowały budowę drogi, co wpłynęło na wartość nieruchomości. 

Jaka wysokość opłaty adiacenckiej i kto to ustala?

Wysokość opłaty adiacenckej ustala gmina specjalną uchwałą. Kwota opłaty nie może przekroczyć progu ustalonego w Ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami. Mówi o tym art. 98a Ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami. 

Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej ustala rada gminy, w drodze uchwały, w wysokości nie większej niż 30% różnicy wartości nieruchomości. Wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej może nastąpić w terminie do 3 lat od dnia, w którym decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale stało się prawomocne.

Ustawa o Gospodarowaniu Nieruchomościami

Po ustaleniu kwoty gmina wysyła informację o konieczności zapłaty opłaty adiacenckiej. Zawiera ona również informację, jak i do kiedy trzeba ją uiścić.

Czytaj też: Co to jest podatek u źródła i kto musi go zapłacić?

Czy można uniknąć opłaty adiacenckiej?

Opłata adiacencka nie jest obowiązkowa: gmina może ją nałożyć, ale nie musi. W chwili otrzymania informacji o konieczności jej zapłaty, właściciel ma dwa tygodnie na złożenie odwołania. Warto dokładnie sprawdzić, czy nie uległ przedawnieniu obowiązek zapłaty adiacenckiej oraz, czy wszystkie warunki podjęcia decyzji o jej nałożeniu zostały spełnione. Niespełnienie choćby jednego z nich lub  przedawnienie terminów może stać się podstawą do złożenia odwołania.  

Opłata adiacencka to zazwyczaj około kilku tysięcy złotych. Właściciel nieruchomości ma dwa tygodnie na jej uiszczenie lub na odwołanie. Jeśli nie zrobi którejś z tych rzeczy, jego majątek może zająć komornik. Ten podatek można jednak rozłożyć na raty. W tym celu należy zwrócić się do gminy z prośbą o możliwość spłaty ratalnej i przedstawić plan spłaty tych rat. Maksymalnie opłatę adiacencką można spłacać w ratach przez 10 lat.  

Źródło: Ustawa o Gospodarowaniu Nieruchomościami

Czytaj też: 

Zakup pierwszego mieszkania zwolniony z podatku PCC. Wchodzą w życie nowe przepisy

Nowy podatek wejdzie w życie 1 stycznia 2024. Stawki mają rosnąć co roku

Podatek od nieruchomości mocno wzrośnie. Podwyżka największa od 25 lat

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. „Szczerze o pieniądzach”: Gospodarka na hamulcu Polsat News

Źródło

No votes yet.
Please wait...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *