Jak podzielić spadek po rodzicach? Podział majątku z testamentem lub bez

Śmierć jednego z rodziców to bardzo ciężkie doświadczenie. Dodatkowych trudności może przysporzyć podział pozostawionego przez osobę zmarłą majątku. Nie zawsze przebiega on w taki sam sposób. Wiele zależy od tego, czy zmarły sporządził przed śmiercią testament. Jak podzielić spadek po rodzicach? Wyjaśniamy. Zdjęcie

Jak Podzielic Spadek Po Rodzicach Podzial Majatku Z Testamentem Lub Bez D0a03c2, NEWSFIN

Jak podzielić spadek po rodzicach? /123RF/PICSEL Reklama

Podział spadku po rodzicach, gdy pozostawili testament

Podział spadku po rodzicach jest znacznie klarowniejszy, gdy został sporządzony testament. Jest to dokument, w którym spadkodawca rozporządza swoim majątkiem na wypadek śmierci. W testamencie są wyszczególniane osoby powołane do całości spadku lub jego poszczególnych części

Majątek pozostawiony przez osobę zmarłą to tak zwana masa spadkowa. W jej skład mogą wchodzić zarówno dobra materialne i prawa, jak i długi.  

Reklama

Co istotne, osoba sporządzająca testament może wskazać do udziału w spadku nie tylko swoją rodzinę, ale również osoby niespokrewnione czy organizacje. Jeżeli spadkodawca pominął swoje dzieci w testamencie, to wówczas zachowują one prawo do zachowku. Wynika to z art. 991 Kodeksu cywilnego.

Dziedziczenie ustawowe. Jak podzielić spadek po rodzicach bez testamentu?

Jeżeli zmarły rodzic nie pozostawił po sobie testamentu, ów testament został uznany za nieważny, lub osoby wskazane w dokumencie nie chcą być spadkobiercami, to wówczas podział majątku następuje zgodnie z zasadami dziedziczenia ustawowego. Dzielenie spadku zgodnie z ustawą może nastąpić również wówczas, gdy sporządzono testament, jednak nie objął on całej masy spadkowej. 

W przypadku dziedziczenia ustawowego kolejność osób powoływanych do podziału majątku jest ściśle określona w ustawie. Podobnie jak w przypadku testamentu, osoba powołana do dziedziczenia ustawowego ma prawo do odrzucenia spadku. Wówczas jej część przechodzi do następnych w kolejności osób uprawnionych. 

Jaka jest kolejność dziedziczenia ustawowego?

Dziedziczenie ustawowe odbywa się zgodnie ze ściśle określoną kolejnością. Wszelkie regulacje dotyczące tej formy podziału spadku są zapisane w Księdze czwartej Kodeksu cywilnego. Z przepisów wynika, że kolejność dziedziczenia przedstawia się następująco: 

  • grupa pierwsza: małżonek oraz dzieci zmarłego; 
  • grupa druga: małżonek oraz rodzice zmarłego; 
  • grupa trzecia: małżonek oraz rodzeństwo zmarłego; 
  • grupa czwarta: dziadkowie zmarłego; 
  • grupa piąta: pasierbowie zmarłego; 
  • grupa szósta: gmina i Skarb Państwa.

Warto zaznaczyć, że w przypadku grupy pierwszej, małżonek oraz dzieci zmarłego dziedziczą spadek w częściach równych. Jednak część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż 25 proc. całości spadku.  

Źródło

No votes yet.
Please wait...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *