Koszt utrzymania pracownika. Ile szef płaci za jeden etat

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że całkowity koszt zatrudnienia pracownika to nie kwota, którą pracownik ma zagwarantowaną jako pensja brutto na umowie o pracę. W rzeczywistości pracodawca ponosi znacznie wyższy koszt. Jaki jest koszt pracodawcy zatrudnienia pracownika na umowie o pracę? Zdjęcie

Koszt Utrzymania Pracownika Ile Szef Placi Za Jeden Etat 0595aef, NEWSFIN

Całkowity koszt zatrudnienia jednego pracownika na płacy minimalnej to obecnie 5110,76 zł /123RF/PICSEL Reklama

Co składa się na koszt zatrudnienia pracownika na umowie o pracę?

Koszt zatrudnienia pracownika to całkowita kwota, jaką ponosi pracodawca w związku z zatrudnieniem pracowników na podstawie umowy o pracę. Nie jest to bowiem ten sam koszt, który pracownik ma podany jako kwota brutto. Wynagrodzenie pracownika składa się nie tylko z kwoty brutto, ale i składek finansowych przez pracodawcę.

Na kwotę brutto wynagrodzenia pracownika składają się:

●      składka emerytalna – 9,76 proc.,

●      składka rentowa – 1,50 proc.,

●      składka chorobowa – 2,45 proc.,

●      składka zdrowotna – 9 proc.

Do tego należy doliczyć zaliczkę na podatek dochodowy, którego wysokość wynosi 12 lub 32 proc. oraz wpłaty do PPK, jeżeli pracownik zdecydował się przystąpić do programu.

Ponadto wynagrodzenie pracownika składa się również z kosztów ponoszonych bezpośrednio przez pracodawcę, wśród których wymienia się:

Reklama

●      składkę emerytalną – 9,76 proc.,

●      składkę rentową – 6,50 proc.,

●      składkę wypadkową – 1,76 proc.,

●      składkę na Fundusz Pracy – 2,45 proc.,

●      składkę na FGŚP – 0,1 proc

Jaki jest całkowity koszt pracodawcy przy zatrudnieniu pracownika?

Przypomnijmy, że od 1 stycznia 2024 r. minimalne wynagrodzenie wynosi 4242 zł brutto. Od 1 lipca br. zaś ma ono wynieść 4300 zł brutto. Całkowity koszt zatrudnienia pracownika na podstawie umowy o pracę otrzymującego minimalne wynagrodzenie wynosi więc obecnie 5110,76 zł. Na koszt ten składa się:

●      kwota brutto wynagrodzenia dla pracownika – 4242 zł,

●      składka emerytalna – 414,02 zł,

●      składka rentowa – 275,73 zł,

●      składka wypadkowa – 70,84 zł,

●      składka na Fundusz Pracy – 103,93 zł,

●      składka na FGŚP – 4,24 zł.

Warto również pamiętać, że do całkowitego kosztu zatrudnienia często wlicza się inne dodatkowe koszty, tj. konieczność finansowania badań lekarskich i szkoleń BHP, koszt organizacji szkoleń i kursów dla pracowników podnoszących kwalifikacje, koszt przeszkolenia pracownika, koszty związane z nieobecnością pracownika, dodatkowe benefity, np. prywatna opieka zdrowotna, czy też dostarczenie pracownikowi odpowiedniego wyposażenia.

Poza tym w przypadku umów o pracę pracodawca często ponosi również koszty m.in. nagrody jubileuszowej, należności z tytułu podróży służbowej, odprawy pieniężnej, dodatku za staż pracy oraz za szczególne warunki pracy.

Koszt zatrudnienia pracownika na podstawie umowy zlecenie

Koszt zatrudnienia na podstawie umowy zlecenie uzależniony jest od tego, z kim taka umowa została zawarta. Mianowicie, jeżeli umowa zlecenie zawierana jest z osobą do 26. roku życia, która kontynuuje naukę, to wówczas zleceniodawca nie ma obowiązku opłacania za takie osoby składek ZUS ani podatku dochodowego. Oznacza to, że koszt całkowity zatrudnienia w przypadku takiej umowy wynosi tyle samo, co wynagrodzenie brutto.

Z kolei, jeżeli umowa zostaje zawarta z osobą, która ukończyła 26. rok życia lub nie kontynuuje nauki, a jej jedynym tytułem do ubezpieczenia jest umowa zlecenie, to wówczas podlega ona obowiązkowym składkom emerytalnym, rentowym i wypadkowym. Zleceniodawca nie ma obowiązku opłacać ww. składek za zleceniobiorcę wyłącznie wtedy, gdy posiada on inne tytuły do ubezpieczenia, których kwota jest równa lub wyższa niż minimalna krajowa.

Na całkowity koszt zatrudnienia zleceniobiorcy na podstawie umowy zlecenie składa się więc:

●      składka emerytalna – 9,76 proc.,

●      składka rentowa – 1,5 proc.,

●      składka chorobowa – 2,45 proc. (dobrowolna)

●      składka zdrowotna – 9 proc.

Oraz koszty ponoszone przez pracodawcę, czyli:

●      składka emerytalna – 9,76 proc.,

●      składka rentowa – 6,50 proc.,

●      składka wypadkowa – 1,67 proc.,

●      składka na FP – 2,45 proc.

●      składka na FGŚP – 0,10 proc.

Przykładowo, więc jeżeli kwota brutto na umowie zlecenie wynosi 4000 zł, to wówczas całkowity koszt wynagrodzenia wynosi 4819,20 zł. Jeżeli umowa byłaby zawarta ze studentem do 26. roku życia, to wtedy całkowity koszt zatrudnienia wyniósłby tyle samo, co kwota brutto, czyli 4000 zł.

WG

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Jak to jest z intuicją sprawiedliwościową? INTERIA.PL

Źródło

No votes yet.
Please wait...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *